Hij kan alleen de Eigenaar zijn van deze buitengewone paleis

O onderdaan van oorzaken! Stel je voor dat er voor je ogen een buitengewoon paleis wordt opgebouwd uit unieke edelstenen waarvan een deel enkel in China, een ander deel alleen in Andalusië, weer een ander deel slechts in Jemen en nog een ander deel uitsluitend in Siberië te vinden zijn. Indien...

De zakaat is de brug van de Islam

Zoals bewezen en verkondigd in het Vijfentwintigste Woord[qtip:(1)|Uit de serie van de Risale-i Nur] betreffende de balans tussen de moderne beschaving en Qur'ranische oordelen, bestaat de bron van alle immoraliteit en onstabiliteit binnen het sociale leven uit twee...

Hebzucht is de reden tot falen en verlies

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zonder twijfel is slecht Hij Die voorziet, de Almachtige, de Permanente: Allah [51:58] En hoeveel dieren zijn er die hun eigen onderhoud niet meedragen? Allah onderhoudt hen en u en Hij is de Alhorende, de Alwetende [29:60]

...
Een dialoog met enkele jongeren die in deze tijd van aantrekkelijke verleidingen het verstand nog niet hebben verloren

Enkele jongeren die bloot stonden aan de aantrekkelijke verleidingen van de meiden, vroegen: “Hoe kunnen wij ons hiernamaals redden?”, en wilden hulp van de Risale-i Nur. 

Ik zei namens de gemeenschap van de Risale-i Nur tegen hen: “Het graf bestaat nu eenmaal. Niemand kan dat ontkennen....

Vertel ons over onze Schepper; onze leraren vertellen helemaal niets over Hem

Dit is een korte aanwijzing en een enkel bewijs van de duizenden alles omvattende bewijzen over het geloof in Allah. Op veel plaatsen in de Risale-i Nur is het geloof in Allah met talloze, onweerlegbare bewijzen verklaard en uitgelegd. 

In...

Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?

Dromen worden beschreven als waarheden die middels engelen het bewustzijn wekken, of als warrige verbeeldingen die door satanische inprentingen ontstaan.

De volgende punten dienen constant voor ogen gehouden te worden:

Het is niet zo dat alleen moslims waarheidsgetrouwe dromen zien....
Wat zegt de Islam over muziek?

Beste Broeder / Zuster,

In het boek İhyâü Ulûmi’d-Dîn van Gazzâlî start hij onder het kopje “Het beluisteren van muziek (semâ) is het teken van Moebah [qtip:(1) | Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als noch aanbevolen noch afgeraden (neutraal), zoals het eten van appels en...

Vragen over Offerfeest 1) Is het verplicht voor iedereen uit het huishouden om een dier te offeren?

- Sunni Islam is verdeeld in 4 verschillende madh'hab (stromingen,wetschool) Deze stromingen zijn allemaal juist maar het is wel belangrijk om 1 te volgen. Bepaalde regels volgen van de ene en andere regels volgens...

Over ons

Ons doel

Ons doel is om vragen omtrent de islam te beantwoorden en de mensen teverhelderen. Op de dag van vandaag, waar veel kwesties met betrekking tot de islam worden besproken en geschreven, is het de belangrijkste plicht van moslims ommensen correct te informeren volgens het begrip...

In hoeverre kan iemand kennismaken met een potentiële levenspartner?

De wens om te trouwen is de eerste stap die iemand zet tot het huwelijk. Wanneer iemand ten tijde van deze wens inziet dat hij bezig is met een zeer serieus onderwerp en vervolgens op een gepaste wijze de resterende stappen neemt om met iemand kennis te maken, zal hij zo de basis leggen voor een...