Hij kan alleen de Eigenaar zijn van deze buitengewone paleis

O onderdaan van oorzaken! Stel je voor dat er voor je ogen een buitengewoon paleis wordt opgebouwd uit unieke edelstenen waarvan een deel enkel in China, een ander deel alleen in Andalusië, weer een ander deel slechts in Jemen en nog een ander deel uitsluitend in Siberië te vinden zijn. Indien je zou zien dat tijdens de bouw van dat paleis al die edelstenen op dezelfde dag vanuit het noorden, zuiden, oosten en westen moeiteloos verzameld en opgebouwd worden, zou je dan nog twijfelen over het feit dat de bouwer van dat paleis een wonderbaarlijke heerser is die over heel het aardoppervlak regeert?

Voorwaar, elk dier is een dergelijk Goddelijk paleis. De mens is de mooiste en merkwaardigste onder die paleizen. De edelstenen waaruit dit paleis genaamd ‘mens’ is opgebouwd, zijn deels afkomstig uit de zielenwereld, deels uit de parallelle wereld, deels uit het bewaartableau[qtip:(1)|Lawhi Mahfuz], deels uit de lucht wereld, deels uit de licht wereld en deels uit de elementaire wereld. Tevens bezit dit unieke en buitengewone paleis:

- behoeften die reiken tot in de eeuwigheid;

- verlangens die zich uitstrekken over de hemelen en de aarde;

- banden die betrokken zijn bij zowel de aarde als het hiernamaals.

Voorwaar, o sterveling die zichzelf als mens beschouwt! Aangezien je samenstelling bestaat uit het voornoemde, kan de Entiteit Die jou heeft samengesteld enkel een Entiteit zijn voor Wie de wereld en het hiernamaals als een woning, de aarde en de hemel als een bladzijde, pre-eeuwigheid en eeuwigheid als gisteren en morgen zijn. Derhalve kan de Aanbedene, de Toevlucht en de Redder van de mens enkel Diegene zijn Die over het aardoppervlak en de hemel heerst; Hij is Eigenaar van zowel de wereld als het hiernamaals.

 


 

Uit de serie van de Risale-i Nur

Read 3.131 times
GERELATEERDE VRAGEN