Over ons

Ons doel

Ons doel is om vragen omtrent de islam te beantwoorden en de mensen teverhelderen. Op de dag van vandaag, waar veel kwesties met betrekking tot de islam worden besproken en geschreven, is het de belangrijkste plicht van moslims ommensen correct te informeren volgens het begrip van Ahl as-Sunnah. Met dit doelvoor ogen proberen we mensen met vragen te helpen, door zorgvuldig gebruik temaken van betrouwbare islamitische bronnen en onderzoekers die deskundig zijn inhun gebied. Het doel van onze site is enkel en alleen de wil van Allah en de vragen van mensen zo goed als mogelijk te beantwoorden.

Ons doel

Een van de belangrijkste doelen van onze website is om wereldwijd een betrouwbarebron te worden die geraadpleegd wordt, omtrent alle zaken die verband houden metde islam en om diensten te verlenen in alle wereldtalen.

Onze geschiedenis

De fundament van onze site werd gelegd in 2002 om de anti-islamitische ideeën vaneen groep academici op internet te voorkomen, de juiste islam en de juistheid die past bij de islam met overtuigende methoden uit te leggen, in een tijd dat internet een communicatiemiddel aan het worden was dat wereldwijd een grote massa bereikt. De website, dat tot medio 2003 zijn uitzendleven voortzette met testuitzendingen, begon zijn publicatieleven vanaf juli van hetzelfde jaar met zijn professionele infrastructuur, deskundig wetenschappelijk comité, redacteur en technisch personeel.

Als onderzoekscentrum waar dagelijks in het jaar 2006 honderden vragen werden beantwoord, werd op onze website sinds 2006 in het Engels en Duits, en in 2008 in het Russisch en Azerbeidzjaans gepubliceerd, nadat we miljoenen mensen online hadden ontmoet. Momenteel zijn we bezig om in verschillende vreemde talen onze diensten te publiceren.

Redactie verantwoordelijke
Dr. Ahmet ÇOLAK

Redacteurs
Prof. Dr. Niyazi BEKİ
Hasan FİDAN

Redacteur
Mustafa BOZGEYİK

Grafisch Ontwerper
Ahmet Said KARDEŞLER

Sociale media / Promotie
Adem KARDEŞLER

Dankbetuiging

Aan de waardevolle oprichters en leden van de Istanbul Suffa Foundation en de Feyyaz Science and Development Association , die de financiële ondersteuners zijn van onze site ... We zijn veel dank verschuldigd aan al onze gebruikers die onze financiële en morele steun niet hebben onthouden vanaf de oprichting van onze site tot vandaag, die steeds samen bij ons waren geweest ten tijde toen we nog in onze kinderschoenen zaten, ons stap voor stap hebben verlicht met hun kostbare ideeën om onze site vandaag te bereiken, en die door middel van hun e-mails en waardevolle opmerkingen op onze site een hart onder de riem hebben gestoken. Met het teken van deze hadith-i sharif 'De persoon die een klus heeft veroorzaakt, is alsof deze persoon die klus heeft geklaard.' willen we dat ze aandeelhouder zijn van de goede daden die voortkomen uit deze dienst die tot op de dag van vandaag zonder enig lucratief doel tot stand kwam.

Read 1.357 times
GERELATEERDE VRAGEN