Vragen over Offerfeest

1) Is het verplicht voor iedereen uit het huishouden om een dier te offeren?

- Sunni Islam is verdeeld in 4 verschillende madh'hab (stromingen,wetschool) Deze stromingen zijn allemaal juist maar het is wel belangrijk om 1 te volgen. Bepaalde regels volgen van de ene en andere regels volgens andere stroming is niet toegestaan.

Volgens onze stroming Hanafi is iedereen die genoeg vermogen heeft (man of vrouw) verplicht om een dier op te offeren.

Wel is het zo dat in andere stromingen toegezegd wordt dat 1 dier per huishouden voldoende is voor offerfeest. Ongeacht of ieder genoeg vermogen heeft. 

2) Moet een vrouw ook meedoen met het offeren tijdens offerfeest?

- Zoals de gegeven antwoord op een andere vraag geld weer dat volgens Hanafi stroming iedereen die zelf een voldoende[qtip:1 |Nisap is een maatstaf om de hoeveelheid zakaat, sadaqa en offer te bepalen. Nisap is ook te definiëren als het meten van de minimale welvaartsgrens.] vermogen heeft is verplicht mee te doen aan deze vorm van aanbidding; het slachten van een dier. Dus vrouwen die genoeg geld,goud of andere vorm van vermogen hebben die ook echt van hunzelf is vallen hieronder. 

Meer informatie over nisap (welvaartsgrens)

3) Welke dieren mogen er gebruikt worden op het offerfeest?

- De volgende dieren mogen geofferd worden:

  • ~ Geiten minstens 1 jaar oud mannelijk of vrouwelijk
  • ~ Schapen minstens 6 maanden oud mannelijk of vrouwelijk
  • ~ Koeien, ossen of buffels minstens 2 jaar oud
  • ~ Kamelen minstens 5 jaar oud mannelijk of vrouwelijk 
Wanneer een verkoper van een dier verklaard dat het dier de leeftijd heeft bereikt waarop het geofferd mag worden, en er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat dit niet zo zou zijn, mag men uitgaan van de betrouwbaarheid van zijn verklaring en het dier offeren.

 

4) Welke dieren kunnen gezamenlijk geofferd worden?

- Het offeren van een geit of schaap is voldoende voor één persoon.
Voor alle andere dieren, koe, os, buffel, of kameel staat het offer gelijk aan 7 offers, waardoor 7 personen gezamenlijk zo een dier kunnen offeren.

 

5) Wanneer gebeurt het offeren?

- Offeren kan in de eerste 3 dagen van de offerfeest tot zonsondergang 3de dag.

In gebieden waar geen feestdag gebed wordt gedaan kan het slachten beginnen na de ochtendgebed en anders begint het na het gebed van de offerfeest. Slachten is aangeraden niet s'avonds te doen maar met daglicht en als het kan de eerste dag. 

Volgens Shafi'i stroming(mazh'hab) kan ook op 4de dag geslacht worden. 

Read 16.997 times