Waarom is Allah in deze wereld niet te zien?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Al-Noer is een van de namen van Allah dat “het Licht” betekent. Allah is onafhankelijk van tijd, ruimte en van vorm. Allah heeft tijd en ruimte geschapen. Daarom is Hij niet gebonden aan tijd en ruimte. Van stralende engelen, het zonlicht tot aan alle lichtstralen die dit universum vullen, dragen de attributen van deze naam in vele verschijningsvormen. Het oog van de mens ziet in deze wereld alleen het materiële. De mens kan noch zijn eigen ziel, noch engelen, noch andere verlichte werelden zien. Om met het oog de Schepper van alle verlichte creaties te kunnen zien, druist op zijn minst in tegen de natuurwetten. Een voorbeeld hiervan is gegeven in hoofdstuk zeven van de Koran:

“En toen Mozes op de aangewezen tijd en plaats bij Ons kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: “O, mijn Heer! Toon mij U, zodat ik U kan zien.” Allah zei: “Je zult Mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg, als deze stil op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien.” Dus toen zijn Heer zich aan de berg openbaarde, liet Hij deze instorten en tot stof vergaan, en Mozes viel bewusteloos neer. Toen hij weer bijkwam, zei hij: “Verheerlijkt bent U, ik wend mij tot U in berouw en ik ben de eerste onder de gelovigen.”1

(Allah gaat zich laten verschijnen vanuit het paradijs)2

Een ander aspect van dit onderwerp is dat deze wereld een beproeving is voor de mens. Het zien van Allah gaat niet samen met de beproeving in deze wereld. De redenen dat de mens op aarde is gestuurd, zijn het kennen van Allah en Hem aanbidden.

Als het mogelijk was om Allah met het oog te zien, dan zou iedereen (gewild of ongewild) in Allah moeten geloven en zou er geen sprake meer zijn van een beproeving.

---------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-A-Raf (De Kantelen) 7/143.
2.Zie de heilige Koran, al qiyamah (de wederopstanding) 75/22-23.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 43 times
In order to make a comment, please login or register