Waar is Allah?

Detail van de Vraag
Waar is Allah?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De vraag: “Waar is iets of iemand?” kan alleen gesteld worden over een schepsel die verbonden is aan een plaats. Deze schepselen bestaan uit materie. Daar een plaats ook uit materie bestaat, is hetgeen daar aanwezig is ook van een materie.  Over Allah, Wiens één van Zijn namen ‘Noer’ is en die de plaats en de materie schept, is zoiets niet denkbaar… Zelfs onder de schepselen zijn er schepselen die niet gebonden zijn aan een plaats. Een meest voordehand liggend voorbeeld is onze eigen ziel.

Onze organen hebben een plek, een plaats. Daarom kunnen we de vraag stellen: “Waar zitten mijn longen?” of “Waar zitten mijn nieren?”. Maar over de ziel en zijn kenmerken en gevoelens kunnen dergelijke vragen niet gesteld worden. We kunnen bijvoorbeeld niet dergelijke vragen stellen als: “Waar is de ziel. Waar zit het verstand. Waar zitten de liefde, de angst en het geheugen?”

Als men in plaats van de mens als uitgangspunt te nemen, die uit materie bestaat en gebonden is aan een plaats, de wereld van de zielen, de engelen en de natuurwetten denkt, die in bepaalde mate niet gebonden zijn aan een plaats, dan zal er geen behoefte meer bestaan voor een dergelijke vraag… 

Auteur: Prof.Dr. Alaaddin Başar

Bron: https://sorularlaislamiyet.com/allah-nerededir-0

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.349 times
In order to make a comment, please login or register