Waar is Allah?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Veel gelovigen zijn geneigd te denken dat Allah ver weg is, ergens op een troon boven de wolken, in de hemel of op de maan... Zij zoeken God boven en buiten zichzelf wanneer zij Hem benaderen. Het is waar, dat de Heer ver en dichtbij is en regeert over de werelden die dichtbij, veraf, zichtbaar en onzichtbaar zijn.

In de eerste instantie dient opgemerkt te worden dat het geloof in Allah onafhankelijk is van tijd en ruimte. Dit is tevens een van de fundamenten binnen het geloof. De volgende drie verzen uit de Koran verklaren ons dat Allah heel dichtbij ieder mens is, dat Hij altijd aanwezig is en bovendien alles weet, ziet en hoort.

“(…) Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”1

"Hij is met u, waar u ook mocht zijn."2

" Wij zijn hem nader dan zijn eigen halsslagader."3

De laatste versregel kan worden gezien als een metafoor die zijn nabijheid tot de mens aangeeft. Wat hier bedoeld wordt volgens de geleerden, is niet de nabijheid in de context van afstand. Het betekent eerder de nabijheid van kennis en de breedte van menselijke kennis.4 Allah is de Schepper van alles. Vervolgens heeft Hij perfecte kennis over mensen en al zijn andere creaties. Dus niets is verborgen voor Hem. 

Het volgende waar we bij moeten stilstaan is dat we hier vragen naar de verblijfplaats van iets of iemand die noch in tijd en noch in ruimte leeft. Bijvoorbeeld: ik ben omringd door tijd, in de zin van dat ik leef in tijd. Daarnaast heb ik een lichaam dat een bepaalde ruimte moet opvullen. Allah, Almachtig en Verheven is de Schepper van tijd en plaats. Als wij Hem beperken tot tijd en ruimte, dan zou dit impliceren dat wij Hem vergelijken met Zijn schepping door Hem een lichaam te geven aangezien ‘ruimte’ beperkt is.

Op deze manier is het ook verkeerd om te zeggen dat Allah overal is, of boven de wolken, of in de hemel, op de maan… aangezien al deze dingen beperkt en begrensd zijn. Want Allah is onbegrensd en bezit een onbeperkte heerschappij. Men moet vrij zijn van deze twijfels en speculaties. We moeten echter geloven dat Zijn kennis alles omvat. Hij weet, ziet en luistert naar alles.

---------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Ash-Shura (Het Beraad) 42/11.
2.De Heilige Koran, Al-Hadid (Ijzer) 57/4.
3.De Heilige Koran, Soera Qaf (De Arabische Letter Qaf) 50/16.
4.Bursevi, commentaar op het vers.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 156 times
In order to make a comment, please login or register