Is het mogelijk om het bestaan van Allah te bewijzen?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het aantonen van iets dat bestaat is altijd gemakkelijker dan het aantonen van iets dat niet bestaat. We kunnen aantonen dat appels bestaan door één enkele appel te laten zien. Maar een persoon die het bestaan van appels ontkent zou de hele wereld en vervolgens de kosmos moeten afreizen om aan te tonen dat het niet bestaat. Dit is erg moeilijk, bijna onmogelijk.  Daarom kunnen we met zekerheid vaststellen dat het niet- bestaan van iets nooit volledig te bewijzen is.

Evenzo dient een persoon die het bestaan van God niet accepteert het hele universum af te reizen en te onderzoeken, wat in feite onmogelijk is. Degenen die zeggen dat er God is, bewijzen het bestaan van Allah door middel van rationele bewijzen en openbaringen.

Dat het bestaan van Allah een zekerheid is en dat het niet-bestaan van Hem onmogelijk is kunnen we met een aantal bewijzen aantonen:

Bewijs op basis van possibiliteit: Possibiliteit houdt in dat de kans voor het bestaan of niet-bestaan van iets gelijk is. Tijdens onze dagelijkse gesprekken gebruiken we de term ‘’Possibiliteit’’ ook in die context. Al het geen dat geschapen is, zegt ons het volgende: Het bestaan en niet-bestaan van mij was gelijk. Als ik vandaag de dag besta en voor mijn bestaan een oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en barmhartigheid nodig is, dan duidt dat op het bestaan van iemand met oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en barmhartigheid. Dit kan enkel Allah zijn.

Bewijs op basis van kunst: Van atoom tot aan de mens, van de cel tot aan het melkwegstelsel is het volledige universum erg subtiel en een geweldige kunst. Al deze prachtige en kunstzinnige schepselen wijzen op een alwetende en almachtige Schepper.

Bewijs op basis van wijsheid en doel: Het valt op dat elk bestaan een eigen doel, streven en nut heeft en op geen enkele wijze nutteloos, doelloos of vanuit verspilling in het universum is gebracht. Terwijl in de wereld der materie, wereld der planten en dieren en wereld der goederen en evenementen geen zaken aanwezig zijn die intellect en diep begrip bevatten, om hen in staat te stellen zelf tot dat inzicht te komen. In dat geval toont het aan dat de meest redelijke weg is om dit bewust vol gemaakte ontwerp slechts aan een God toe te schrijven.

Bewijs op basis van reinheid: De reinheid in het universum is een opzichzelfstaand bewijs voor het bestaan van Allah die de naamdrager is van al Quddus (verre van al het lelijke en het smerige). Als een huis waar 5 tot 10 mensen in wonen een week lang niet wordt schoongemaakt zal het beginnen vuil te worden. Onze wereld is, ondanks haar grootte en veelheid aan levende wezens die het bewonen, erg schoon.  Het feit dat de wereld zo rein is, is een duidelijk bewijs van het bestaan van God.

Bewijs op basis van gelaatsexpressie: Het gelaat van een willekeurig persoon is tot in de diepste details anders dan die van miljarden andere mensen. Je dient tijdens het scheppen van een mens op de hoogte te zijn van de gelaatsexpressie van alle andere mensen, om deze individuele mens anders te scheppen. Deze regel geldt ook voor de gezichten die later tot stand zal komen.

Miljarden gezichten die allen verschillend van elkaar zijn, onderscheiden van miljarden andere gezichten en elk gezicht vormen op een manier, terwijl er miljarden andere mogelijkheden zijn verwijst zonder twijfel naar degene die de diepste details van zijn schepping kent en die schepping vormgeeft zoals Hij wilt en zelf Almachtig en Alwetend is.

Bewijs op basis van historie: De geschiedenis van religies getuigd dat de mensheid geen enkele periode zonder religie heeft doorgebracht. In elke tijdsperiode hebben de mensen geloofd in een religie en een spiritueel systeem nagevolgd zelfs wanneer het een vals geloof was. Allah is degene die in de mens het gevoel om te geloven heeft geplaatst en de mens wordt daarom geacht om in Allah te geloven. Het gevoel dat in de nature van de mens zit, bewijst op een hele sterke wijze het bestaan van Allah. (“Zie vraag 14”)

Bewijs op basis van de Koran: Alle bewijzen die erop duiden dat de Koran het woord van Allah is bewijzen tegelijkertijd ook dat Allah bestaat. Er zijn duizenden bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Deze bewijzen zijn tot in de diepste details terug te vinden in de islamitische bronnen. Al deze bewijzen geven allen op hun eigen manier de volgende boodschap weer: “Zij getuigen met zekerheid van het bestaan van Allah.” (“Zie vraag 44”)

Bewijs op basis van profeten: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft 124 000 profeten gezonden.” Alle bewijzen, die duiden dat één profeet een waarachtige profeet is, zeggen tegelijkertijd ook “Allah bestaat en is één.” Het doel van het bestaan van profeten is monotheïsme; met andere woorden het bestaan en de eenheid van Allah, verkondigen en bewijzen.

De bewijzen voor het bestaan van Allah zijn eindeloos. Hier hebben we slechts een aantal voorbeelden genoemd die het verstand overtuigen.

Samengevat, in dit universum is de grootste waarheid, het bestaan van Allah en Zijn éénheid.

---------------------------------------------------

1.Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 266.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 294 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN