Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Hem geschapen en hoe is Allah ontstaan?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Deze vraag werd ook aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gesteld. Allah heeft hierop soera ‘Al-Ikhlas’ (een hoofdstuk uit de Koran) geopenbaard en heeft de profeet aanbevolen om deze vraag daarmee te beantwoorden. In deze soera staat het volgende: “In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: Allah is de enige. 2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. 3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. 4. En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”1

Zoals de bovenstaande versregels uit de Koran aangeven, is Allah de enige in zijn soort. Er is geen god buiten Allah, niemand is met Hem in enig opzicht gelijk. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. Dit zijn geen menselijke eigenschappen. Allah is er nu, was er altijd al en zal er altijd zijn.

Overgeleverd door profeet Mohammad:

De Satan (duivel) komt naar iemand van jullie en zegt: “Wie heeft dit geschapen? Wie heeft dat geschapen? Totdat hij zegt, Wie heeft jouw Heer geschapen?” Wanneer hij zo een vraag toefluistert, moet degenen toevlucht zoeken bij Allah en zulke gedachten opgeven.2

In de eerste instantie moeten wij goed beseffen dat Allah alles en iedereen heeft geschapen. Aangezien de begrippen ‘schepper’ en ‘schepsels’ tot onduidelijkheid kunnen leiden, worden deze begrippen hieronder verder toegelicht.

Schepsels hebben een schepper, maar een schepper kan geen schepper hebben. Als de schepper iemand met meer macht boven zich zou hebben, kan men ervan uitgaan dat hij geen schepper meer is, maar een schepsel. Degene die deze vraag stelt vergelijkt Allah met Zijn schepsels. Hij denkt dat Hij net als de schepsels een schepper heeft. Is het mogelijk dat een schepper geschapen kan zijn? Of is het mogelijk dat de schepper tegelijkertijd een schepsel is?

Een ander punt waarop men de aandacht wil vestigen is dat als Allah een schepper zou hebben, zou Allah niet meer één zijn. En als het op deze manier zou blijven doorgaan, dan zou er geen einde meer komen aan het aantal scheppers. Allah heeft de wet duidelijk opgesteld dat alles en iedereen een schepper heeft. Alles gebeurt met een reden en Allah voert deze uit zonder enige uitzondering. Hij is de Almachtige en de Alwijze. Als Allah geschapen zou zijn, zou Hij geen Allah kunnen zijn, omdat dat niet past bij de eigenschappen van Allah. Een persoon die iemand boven zich heeft, kan geen Almachtige en Alwijze zijn.

----------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
2.Hadith, Sahih Al-Buharî, 1353.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 226 times
In order to make a comment, please login or register