zelfmoord zo zwaar?

Detail van de Vraag
Waarom is de bestraffing voor zelfmoord zo zwaar? Ik hoor vaak dat het altijd slechter kan en dat je dankbaar moet zijn. Wat als je nooit hebt gevraagd om dit leven? Mag je dat niet denken/zeggen? Ik hoor vaak dat jongeren zelfmoord plegen omdat ze gepest werden, waarom verdienen zij eeuwige verbranding? Het is moeilijk om je aan het geloof vast te houden als een kennis zelfmoord heeft gepleegd terwijl je weet dat diegene naar de hel zal gaan. Is er echt geen kans meer voor hen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Zelfmoord kan, ongeacht de reden noch verstandelijk noch etisch geoorloofd worden. In de islam is dit wederom verboden. De reden hiervoor is dat de persoon die zelfmoord pleegt, de gift van het leven dat Allah ons leent, veracht. Dit zorgt ervoor dat hij/zij het “verdient” om naar de hel te gaan in het hiernamaals.

Dit gezegd hebbende moeten we niet vergeten dat Allah altijd Zijn dienaar te vergeven mocht als Hij dat wenst. Ook al is het zo dat zelfmoord een grote zonde is, zal degene die dit doet niet zijn/haar iman verliezen, want alleen het ontkennen van de iman waarheden zorgt ervoor dat Onze Profeet (vzmh) het in vele hadith aan ons overgeleverd dat iemand die zelfmoord pleegt een grote zonde begaat en hiervoor gestraft zal worden.  

Ook al is het zo dat zelfmoord een van de grootste zonden is, betekent dit niet dat iemand door dit te doen zijn/haar iman verliest, want iemand moet een of meerdere van de iman waarheden ontkennen om zijn/haar iman te verliezen daar hoort zelfmoord dus niet bij. Om deze reden kan het uitvaartgebed van deze persoon gebeden worden. Dit is de opinie van zowel Imam-i-Azam Abu Hanifa, Imam-i-Muhammed als het grotendeel van de Islam geleerden. Dit geld zowel voor "bewust" zelfmoord plegen als "onbewust" zelfmoord plegen. Echter  Imam Abu Yusuf zegt: “Als de reden voor zelfmoord iets anders is dan hevige pijn of een fout begaan, is het niet toegestaan om het uitvaartgebed voor zo eenpersoon te bidden”. Echter volgens de grote islam geleerden is het wel toegestaan.


Bronnen

1. Müslim, İman: 175.

2. el-Feteva'l-Hindiyye, I/163.

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 53 times
In order to make a comment, please login or register