Wedden op een sport zoals paardenraces, kamelenraces?

Detail van de Vraag
Ik vroeg me af of het wedden op een sport zoals paardenraces, kamelenraces haram of toegestaan is?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Deze spellen vallen onder de categorie ‘gokken. Kansspellen zijn geen rechtmatige aandelen en is dus haram (verboden). We behoren ook te accepteren dat ieder moment dat wij verspillen, ook een verspilling van onze mogelijkheden betekent. De levensduur van de mens is in verhouding tot de levensduur van de wereld, veel korter. Daarom behoort ieder moment van onze tijd, die waardevoller is dan goud, besteed te worden aan activiteiten die het eeuwige leven –het hiernamaals- zal verlichten. Zoals de tijd die besteed wordt aan het gebed gericht is op het goede en eigenlijke doel, behoort de overgebleven tijd niet nutteloos, maar binnen de regels van de Islam besteed te worden. Dit, om te voorkomen dat een persoon niet in een situatie zal vallen waarin die aan de ene kant wint, en aan de andere kant verliest.

Heden ten dage zijn er te veel overbodige activiteiten die onze tijd doden. Veel van deze activiteiten hebben geen bijdrage aan materiële en spirituele ontwikkelingen. Tevens houden zij de mens weer van het nastreven van zijn natuurlijke doel. Dus, hoe meer een mens zich beschermt en afkeert van dergelijke doelloze en zinloze activiteiten, hoe meer hij hier baat bij zal hebben.

Het is het recht van een persoon die voor lange tijd heeft gewerkt, te rusten, echter met de voorwaarde dat men niet de toegestane grenzen van de Islam overschrijdt. Zo kan een persoon spelletjes spelen en aan activiteiten meedoen ter gezelligheid. Maar als dergelijke spelletjes en activiteiten de toegestane grenzen van de islam overschrijden, verliezen ze hun legitimiteit binnen de Islam.

De gestelde grenzen moeten dezelfde zijn bij culturele en sportieve activiteiten. Indien deze activiteiten binnen de grenzen van de Islam bevinden, kunnen zij niet als haram (verboden) worden beschouwd. En het is duidelijk dat wanneer er tijdens een activiteit sprake is van zowel mannen als vrouwen die daaraan meedoen, dat de regels van de Islam overtreden zullen worden.

Want volgens onze religie kan een persoon met een ander persoon alleen samen zijn, praten of de handen vasthouden met zijn enige naaste familieleden waarmee niet toegestaan ​is ​ te trouwen, zoals zijn moeder, zus of tantes. Los van de bovenstaande gevallen en levensdreigende situaties, is het niet geoorloofd om samen te zijn, handen vast te pakken of te omhelzen met een man of vrouw waarmee men het recht heeft te trouwen.

Er kan ook hetzelfde gezegd worden over de sport activiteiten. Als de activiteit geen geluksspel is, als zij niet de oorzaak is van het missen van het gebed en als de lichaamsdelen die niet door iedereen gezien mogen worden, goed bedekt zijn, kan er niet gesproken van het overtreden van de regels in de Islam.

Onze godsdienst geeft toestemming om een ​​aantal activiteiten te beoefenen, zoals het gebruik van een pijl en een boog, speer werpen, worstelen, zwemmen, hardlopen en paard berijden. Deze activiteiten zijn goed voor de gezondheid; zij brengen op zijn minst geen schade toe aan de menselijke gezondheid. Een aantal van deze activiteiten zijn zelfs Soennah (leefwijze van de profeet Mohammed v.z.m.h.).

Hadrathi Rukane worstelde drie keer met de profeet Mohammed (v.z.m.h.) voordat hij een moslim was. Hadrathi Rukane heeft deze drie wedstrijden verloren waarna hij moslim is geworden.[qtip:1| Tirmizi, Libas: 42]

Ook is er overgeleverd dat de profeet Mohammed (v.z.m.h.) met Hadrathi Aisha wedijverde en vele malen won.[qtip:2| Ibni Mace, Nikah: 50]

Ook keek Hij (v.z.m.h.) samen met Hadrath Aisha naar speerwerpwedstrijden van de Ethiopiërs en toont hiermee met zijn eigen levenswijze aan dat dergelijke activiteiten zijn toegestaan.

Hij (v.z.m.h.) prees de paarden die de strijders helpen op het slagveld en moedigde degenen die de race wonnen aan met verschillende beloningen die Hij (v.z.m.h.) hen gaf . De essentie hiervan is het instrueren en voorbereiden voor en op een oorlog.

Heden ten dage hebben bepaalde activiteiten en amusementen, die de Islam heeft toegestaan, de Islamitische regels overtreden wegens de foutieve aanpak gedurende deze activiteiten; hierbij kan men denken aan: de lichaamsdelen die niet getoond mogen worden aan andere mensen worden toch getoond tijdens het worstelen, racen of zwemmen.


Ook dienen sommige activiteiten als middel voor het gokken. Paardenkoers, loterij, toto en wederzijdse weddenschappen zijn een aantal van dat soort activiteiten.

Loterij en toto zijn voorzeker gokken, aangezien zij alle kenmerken van het gokken hebben. Het is bekend dat kansspellen –te vergelijken met de hedendaagse loterij- tijdens het tijdperk van onwetendheid voor de islam gespeeld werden. Zij zetten symbolen op de pijlen, en kregen een bepaald bedrag voor het symbool dat zij kozen. Islam verbiedt iedere vorm van gokken en is loterij dus ook verboden. Zo wordt er het volgende gezegd in een vers:

“O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.”[qtip:3| Al-Maide, 90]

Islam verbiedt op deze manier alle kansspellen waarbij er geld of inboedel ingezet wordt. Er is geen behoefte aan instellingen die geld vergaren middels gokspellen om zodoende arme of zwakke mensen te helpen. De Islam heeft dit soort instellingen niet nodig om zijn wet, moraal, orde in de samenleving en bescherming van de daklozen te blijven hanteren.

Activiteiten of spellen waarbij er sprake is van wederzijdse weddenschap, zijn ook bestempeld als gokken. Bijvoorbeeld, wanneer er twee mensen zijn die een wedstrijd zullen houden, en één van hen tegen de ander zegt: "Als je mij passeert, dan zal ik je zoveel geven. Maar als ik jou passeer, dan zal je mij zoveel geven..", dan is er sprake van gokken. Weddenschap is alleen toegestaan wanneer deze eenzijdig is. Dit wil zeggen dat als een van de personen zegt: "Als je mij passeert, zal ik je zoveel geven. Maar als ik jou passeer, dan hoef je mij niets te geven.", dan is deze weddenschap toegestaan. Het is dan ook geoorloofd om dit geld te gebruiken.

Activiteiten, zoals voetbal, die niet het gebed uitstellen of laten missen, of de lichaamsdelen die niet gezien mogen worden ook niet gezien worden, of als deze activiteiten geen schade toebrengen aan het lichaam, dan is er geen sprake van het overtreden van de Islamitische regels. Als één van deze gevallen zich voordoet, dan wordt het door de Islam niet aanvaard.[1] Tirmizi, Libas: 42 

[2] Ibni Mace, Nikah: 50 

[3] Al-Maide, 90

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.614 times
In order to make a comment, please login or register