Wat zijn de bewijzen voor de wederopstanding?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de Koran zegt Allah als volgt:

“Zie dan de sporen van Allah’s Genade: hoe Hij de aarde na haar dood doet herleven. Waarlijk! Zo is Hij Die de doden zeker doet leven. En Hij is tot alle dingen in staat.”1

In het voorjaar is te zien dat ontelbare planten en dieren uit het niets en in korte tijd uit aarde worden geschapen. Als er elke lente onophoudelijk planten en dieren tot leven komen en de mens continue uit een zaadcel en eicel geschapen wordt, hoe is het dan mogelijk om je af te vragen of er een wederopstanding plaats zal vinden? De cellen in het menselijk lichaam vernieuwen zich continu. Elke minuut sterven miljoenen cellen af en worden nieuwe cellen aangemaakt. In de Koran staan de volgende verzen hierover:

“Ziet de mens dan niet dat Wij hem uit een druppel (mannelijk zaad) hebben geschapen? En toch is hij een redetwister!”2

“En (hierover) gaf hij Ons een gelijkenis terwijl hij de schepping van zichzelf over het hoofd zag. (Met een bot in de hand) vraagt hij: “Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis zijn?”3

De reden voor de openbaring van dit vers is als volgt: Ubay ibn Khalaf, een ongelovige uit Mekka die de Wederopstanding ontkende, pakte een bedorven stuk gebeente vast, verpulverde dit vervolgens met zijn handen en richtte zich daarna tot de boodschapper van Allah: “Geloof jij dat Allah deze bedorven beenderen opnieuw tot leven zal brengen?” De boodschapper van Allah reageerde als volgt: “Ja, Hij wekt jou tot leven en stopt jou in de Hel.”

Hierna zijn deze twee verzen geopenbaard:

“Zeg: “Hij zal hen doen herleven zoals Hij hen de eerste keer heeft geschapen! En Hij is Alwetend over de gehele schepping!”4

“Hij is Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt, waarna jullie er een vuur mee ontsteken.”5

In dit vers wordt verwezen naar de bedoeïenen die vuur maakten door hars bevattende boomtakken tegen elkaar aan te wrijven. De trouwe volgeling van de profeet, Ibn Abbas, vertelt hierover het volgende: “De Arabieren gebruikten de takken van twee soorten bomen ‘Merh’ en ‘Afar’ om vuur te maken. ‘Merh’ wordt als een vuursteen onder gehouden en ‘Afar’ als een vonksteen boven. Beide takken worden nat gemaakt en daarna tegen elkaar gewreven waardoor ze gaan branden.”6

Allah Die uit een vochtige boom vuur kan creëren, is ook in staat bedorven beenderen terug tot leven te brengen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Ar-Rum (De Romeinen) 30/50.
2.De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/77.
3.De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/78.
4.De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/79.
5.De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/80.
6. www.SorularlaIslamiyet.com (TR) / www.questionsonislam.com (ENG)

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 32 times
In order to make a comment, please login or register