Wat was de lering van de Profeet (v.z.m.h.) over het eten?

Detail van de Vraag
Wat was de lering van de Profeet (v.z.m.h.) over het eten?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Wanneer je met Bismillah (in de naan van Allah) begint, is dat het reciteren van Allah. Gedurende het eten aan Allah denken, is dat de gedenking van Allah. Aan het eind met Elhamdulillah (Alle lof aan Allah) eindigen, is dankbetuiging. Wanneer men voldoende heeft gegeten, behoort hij op te staan voor hij zijn lusten stilt. Wanneer hij dit niet doet, zal hij iemand zijn die zijn lichaam nooit van ellende kan verlossen. Het vers dat verbiedt te verspillen, waarschuwt hier ook over:

“…eet en drinkt, maar verkwist niet. Hij heeft de verkwisters zeker niet lief.” [qtip:(1)| Qoran, 7:31]

Ook heeft Ibni Sina (Avi Cenna) gezegd dat de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Vul de maag niet totdat zijn lust gestild is, eet weinig; wacht na het eten vier tot vijf uur, genezing zit hem in de vertering, en gezondheid zit hem in het geduld!”; dit laat zien hoe we gezond kunnen zijn. Ook heeft de Profeet (v.z.m.h.) het volgende gezegd:

“Er is geen slechtere deur dan de maag van de mens. Om zijn rug recht te houden, zijn een paar happen genoeg. Als hij toch meer wilt, maak dan een derde van je maag vrij voor het eten en een derde voor het drinken; laat de rest van je maag vrij om makkelijk te kunnen ademen!” [qtip:(2)| [Ahmed (4/132); Tirmizî (2381); İbn Mace (3349)] ]

Wat aan tafel niet vermeden hoort te worden, zijn als volgt:

1- Wanneer niet iedereen aan tafel zat, niet beginnen met eten,

2- Er op passen dat men van het deel voor zich nuttigt,

3- De hap hoort klein te zijn en met de mond dicht gegeten te worden,

4- Hij hoort niet naar de hap van de ander te kijken,

5- Wanneer het eten warm is, hoort hij hier niet op te blazen,

6- Hij hoort niet voor iedereen van tafel te gaan en behoort te wachten totdat iedereen genoeg heeft gegeten,

7- Als hij van een glas drinkt, behoort hij niet hier een deel van te drinken en de rest laten wachten. [qtip:(3)| Bostan’ul Arifin, Ebu’l Leys Semerkandi]

Al concluderend: Wie aan tafel met recitering zit, verder gaat met het gedenken van Allah en met dankbetuiging afsluit, en zijn eten volgens de Soennah nuttigt, zal voor zijn ziel een verlichting (Nuhr) en voor zijn lichaam gezondheid zijn. [qtip:(4)| Ahmet Sahin]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.626 times
In order to make a comment, please login or register