Wat is het oordeel betreffende het roken?

Detail van de Vraag
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste boreder / zuster,

a- Sommige geleerden hebben betoogd dat men mag roken (tabak producten mag gebruiken). Daarbij zijn zij ervan uitgegaan, dat er geen nadelen waren verbonden aan het roken en dat Allah (Sâri, de schepper van de Islamitische regels) dit niet expliciet heeft verboden.

Het is echter thans bewezen dat roken (tabak) ongezond is. Men kan derhalve niet betogen dat het roken geen nadelen heeft. Dat Allah het roken heeft toegestaan, kan ook niet worden betoogd. Immers, Allah heeft niet alle verboden bij naam benoemd. Regels in de Islam zijn niet uitsluitend expliciet letterlijk geuit. De geuite regels kunnen er ook door vergelijking toe leiden, dat sommige onbenoemde handelingen c.q. nadelen verboden zijn.

b- Sommigen hebben betoogd dat roken niet mag (mekroeh is). Zij hebben dit betoogd, omdat zij terughoudend zijn bij de kwalificatie van een handeling als verboden (haram) door middel van vergelijking. Voorts hadden zij geen definitieve informatie waaruit bleek dat het roken nadelen c.q. slecht voor de gezondheid was.

c- Sommigen hebben betoogd dat het roken, en vooral de verslaving daaraan, verboden (haram) is. Zij baseren hun betoog op het feit, dat het roken de gezondheid aantast, tot verspilling leidt en indien men een alimentatieverplichting heeft dit tot een krappe(re) budget kan leiden.

Indien één van de drie bovengenoemde redenen het geval is, is roken verboden (haram). Indien dat niet het geval is, dan is het nog steeds niet goed om te roken (mekroeh).

Met name de meningen van gelovige medici is doorslaggevend. Indien een arts een persoon verbiedt om te roken, is het voor die persoon niet toegestaan (niet helal) om te roken.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.212 times
In order to make a comment, please login or register