Wat gebeurd er als je alcohol hebt gedronken?

Detail van de Vraag
Wat gebeurd er als je alcohol hebt gedronken?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Alcoholische dranken en verdovende middelen zijn schadelijke middelen, die totaal tegenstrijdig zijn met de menselijke natuur. De wezenlijke staat van de mens is dat hij nuchter en alert is. Het is onacceptabel dat men de controle over zichzelf verliest en suf en lui wordt. Het verliezen van nuchterheid resulteert over het algemeen in afdwaling van het pad der waarheid. Dit is onvermijdelijk voor degenen die het gebruik van verdovende middelen als iets gewoons beschouwen.

Alcohol vormt een groot kwaad, voor zowel het individu als voor de maatschappij. Alcohol schaadt de mentale capaciteiten, dat terwijl alle zaken met betrekking tot deze wereld en het Hiernamaals alleen via het verstand kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer de mentale capaciteiten verloren raken, maakt de mens ongelofelijke fouten. Net zoals spiritus met slechts één vonkje vlam vat, zo makkelijk wordt het kwade aangewakkerd in het verstand en in het hart van iemand die verslaafd is aan alcohol.

Met alcohol en gokken creëert Satan haat en vijandigheid tussen mensen en zet hij hen tegen elkaar op. Door te voorkomen dat mensen Allah gedenken, het gebed verrichten en andere vormen van aanbidding uitvoeren, koppelt hij hen los van zowel deze wereld als van het Hiernamaals.[qtip:1| De Koran, ạl-Māida, 5: 90-91]

De Russische professor Rachinsky heeft de volgende wijze woorden gebezigd: “Satan wacht in de fles en hij pakt alles af wat alcoholverslaafden hebben. Hij grijpt zelfs het laatste shirt dat ze hebben en de laatste hap die de baby’s in hun schoot zouden eten. Bovendien neemt Satan van de verslaafden, die hij tot zijn slaven heeft gemaakt, en van hun families hun gezondheid, hun eerbaarheid, hun geweten, hun moed, hun vreugde, hun rust en hun geluk af. Omdat bij verslaafden de lust om te werken ontbreekt, ontneemt hij hen ook alle vormen van winst. Denk in de eerste plaats eens na over hoeveel arbeidskracht er verloren gaat door de productie van alcohol en hoeveel voedsel, drank en werk er wordt verspild tijdens het vervaardigen van deze alcoholische dranken. Als de miljarden kilo’s brood, pruimen, vijgen en grapefruits, die de mensen roekeloos verspillen in het moeras van alcohol, opgeteld zouden worden, dan zou er in de wereld geen honger meer heersen en geen duur voedsel meer zijn. En niet alleen voor de mensen: er zou zelfs genoeg voedsel beschikbaar zijn om de dieren van elke soort voedsel te kunnen voorzien!”

“Het budget van de duivel in de fles is niet geheel bekend. Degenen die alcohol nuttigen, betalen voor zichzelf de belasting van hun alcoholische drank onmiddellijk. Dezelfde mensen betalen echter hun schulden aan andere mensen niet af. Satan eist zijn vorderingen vrijwel meteen op. Als de mensen zelf geen geld meer hebben om de Satan te betalen, dan stelen ze, doden ze of verkopen ze hun eigen eerbaarheid en die van hun families.”

“Vanwege alcohol zijn de levens van vele waardevolle en vooraanstaande mensen vernietigd. Die mensen hebben alles wat ze lief hadden verloren. Drank heeft de gezondheid van miljoenen goede mensen vernietigd. Zoals grote en stevige gebouwen niet gebouwd kunnen worden in moerassen, zo is het niet mogelijk om blijvende orde en een vreedzaam leven te bewerkstelligen in een land van verslaafden en dronkaards. Om deze reden moeten de verbeteringsactiviteiten beginnen met het laten ontwaken van deze natie uit de verschrikkelijke situatie waarin zij verkeert."[qtip:2| Grigory Petrov, Ideal Öğretmen (De Ideale Leraar), Istanbul 2005, pp. 48-52]

Volgens de laatste rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie die betrekking hebben op dertig landen, vormt alcohol de basisoorzaak voor 85% van de moorden (ongeveer 60-70% van de slachtoffers zijn binnen de eigen familie), 50% van de verkrachtingen, 50% van de geweldsdelicten, 70% van de gevallen van huiselijk geweld, 60% van het school- en werkverzuim en 40-50% van de mentale ziektes. De kans dat zich bij een baby van alcoholisten een verstandelijke stoornis ontwikkelt bedraagt 90%. Voor een alcoholische vrouw is het risico dat zij een gehandicapte baby te wereld brengt zeer hoog, namelijk 35%. Dit komt doordat alcohol zowel de groei van de baby in de moederbuik als zijn ontwikkeling na de geboorte bemoeilijkt; het gebruik ervan veroorzaakt bij het kind mentale achterstand, beperkte lengtegroei en gedragsproblemen. Omdat kinderen van alcoholisten in een familiesfeer van voortdurende ruzie en geweld leven, is het verhoogde risico op emotionele instorting en gedragsproblemen bij hen zeer hoog. Hierdoor zijn veel van deze kinderen op school en in het leven niet succesvol."[qtip:3| Musa Tosun, Artikel: “İçki” (Alcoholische Dranken), Diyanet Islam Ansiklopedisi - Encyclopedie van de Islam (Republiek van Turkije, Ministerie van Religieuze Zaken), XXI, p.463]

Volgens een officieel rapport van de Engelse overheid bedraagt de jaarlijkse financiële last van aan alcohol gerelateerd geweld, ongelukken, ziekenhuiskosten en dergelijke voor de Engelse economie 20 miljard pond, dat is bijna 23 miljard euro.[qtip:4| The Guardian, zaterdag 27 maart 2004, “Sobering thoughts about a claim”, Sean COUGHAN]

De Boodschapper van Allah zei: “Drink nooit alcoholische drank, want het is de moeder van alle kwaad."[qtip:5| Sunạn Ibn Mājạh, Ạshribạ, 1] Hij zei ook: “Indien een grote hoeveelheid van iets dronken maakt, dan is ook een kleine hoeveelheid daarvan verboden."[qtip:6| Sunạn Ạbu Dāwūd, Ạshribạ, 5/3861; Sunạn ạl-Tirmizī, Ạshribạ, 3/1865)] 

Om deze reden zou niemand zich moeten laten bedriegen door degenen die zeggen: “Drinken is niet erg, zolang je maar stopt voordat je dronken wordt.” De maatstaf is duidelijk: als van een middel het vele je dronken maakt, dan is het weinige ervan ook verboden. Door de wegen die naar zonde leiden te blokkeren, streeft de Islam ernaar om het kwade op de beste manier te doen vermijden. De religie negeert theoretische oplossingen die in de praktijk niet werken. Het islamitische geloof stelt met wijsheid verboden vast, en bepaalt voor degenen die deze verboden overtreden ter afschrikking de meest geschikte straffen. Deze situatie laat zien hoe zeer onze religie de mens waardeert en hem met oneindig mededogen en barmhartigheid omhelst.[qtip:7| Islam, Dr. M. Kaya]

Iets waarvan je dronken wordt door veel te drinken is ook haram als het weinig wordt geconsumeerd. [qtip:8 | el-Askalânî, Bulûgu`l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd]

Iemand die alcohol drinkt moet deze gewoonte verlaten en Tawbah verrichten(berouw tonen)

 


[1] De Koran, ạl-Māida, 5: 90-91.

[2] Grigory Petrov, Ideal Öğretmen (De Ideale Leraar), Istanbul 2005, pp. 48-52.

[3] Musa Tosun, Artikel: “İçki” (Alcoholische Dranken), Diyanet Islam Ansiklopedisi - Encyclopedie van de Islam (Republiek van

Turkije, Ministerie van Religieuze Zaken), XXI, p.463.

[4] The Guardian, zaterdag 27 maart 2004, “Sobering thoughts about a claim”, Sean COUGHAN.

[5] Sunạn Ibn Mājạh, Ạshribạ, 1.

[6] Sunạn Ạbu Dāwūd, Ạshribạ, 5/3861; Sunạn ạl-Tirmizī, Ạshribạ, 3/1865)

[7] Islam, Dr. M. Kaya

[8] el-Askalânî, Bulûgu`l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 15.769 times
In order to make a comment, please login or register