Wat en hoe zal het leven in de hemel zijn; geen, werk geen ziektes, etc. Is er iets over bekend?

Detail van de Vraag
Wat en hoe zal het leven in de hemel zijn , geen werk geen ziektes. ,etc is er iets over bekend
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Alvorens behoren we te weten dat de schoonheid van de hemel niet te vatten is met dit wereldse verstand.

Eboe Hureyre (r.a.) vertelt: “Rasulullah (v.z.m.h.) heeft gezegd:

“Allah heeft gezegd: “Ik, De Grootste Glorie, heb voor Mijn vrome aanbidders gunsten bereid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en de menselijke fantasie en gedachte ooit van heeft kunnen denken.” [qtip:1| Bukhari, Bed'ü'l-Halk 8, Tefsir, Secde 1, Tevhid 35; Moeslim, Cennet 2, (2824); Tirmizi, Tefsir, (3195)]

Said Nursi vertelt over dit onderwerp het volgende: “Ow mens! Weet jij waar jij heen gaat en waarheen jij wordt gestuurd? Naar de ruimte der barmhartigheid en graad der geluk van de Prachtigste Grootheid, waar een duizend jarig gelukkig leven op de wereld minder waard is dan één uur leven in de hemel, waarvan op zijn beurt weer een duizend jaar leven in de hemel minder waard is dan één uur Allah, De Prachtigste, waarnemen.” [qtip:2|20th letter, 11th word, Bediuzzaman Said Nursi, translated by (Sukran Vahide)]

In het kort begrijpen we dat we met het wereldse verstand de schoonheden van de hemel niet kunnen vatten. Verder willen we de volgende Hadith over de hemel hieronder neerzetten, zodat we een idee van de hemel kunnen krijgen:

“Degene die het Paradijs binnentreedt, zal genieten en geen moeilijkheden kennen. Zijn kleding zal niet verslijten en zijn jeugd zal hem nooit ontnomen worden.” [qtip:3| Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over. Deze woorden staan vermeld in Moeslim]

“Waarlijk, de bewoners van het Paradijs eten en drinken daar. Zij spugen noch urineren daar. En zij ontlasten noch rochelen daar.”

Er werd gezegd: “Hoe zit het dan met het eten?” De Profeet (v.z.m.h.) antwoordde:

“(Het eten verlaat het lichaam door het laten van) boeren en zweten, en hun zweet zal de geur van muskus hebben en het verheerlijken en het prijzen van Allah zal voor hen even eenvoudig zijn als het ademen (tijdens het wereldse leven – het zal vanzelf gaan). [qtip:4| Deze hadith is overgeleverd door Jabir ibn Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Moeslim]

“Er zal een stem aankondigen: “Jullie zullen gezond blijven en nooit meer ziek worden, jullie zullen voor eeuwig leven en nooit sterven, jullie zullen hier jong blijven en nooit oud worden en jullie zullen hier gunsten krijgen en de gunsten zullen jullie nooit ontnomen worden.” En dit zijn de woorden van Allah:

En tot hen wordt geroepen: “Dit is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie plachten te doen.” [qtip:5| De hadith staat vermeld in Sahih Moeslim en is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Said Al-Khudri en Abu Huraira (moge Allah tevreden met hen beiden zijn). Het Koranvers wat door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd aangehaald staat vermeld in Surah Al-A’raf (7:43]

[1] Bukhari, Bed'ü'l-Halk 8, Tefsir, Secde 1, Tevhid 35; Moeslim, Cennet 2, (2824); Tirmizi, Tefsir, (3195)

[2] 20th letter, 11th word, Bediuzzaman Said Nursi, translated by (Sukran Vahide)

[3] Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over. Deze woorden staan vermeld in Moeslim.

[4] Deze hadith is overgeleverd door Jabir ibn Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Moeslim

[5] De hadith staat vermeld in Sahih Moeslim en is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Said Al-Khudri en Abu Huraira (moge Allah tevreden met hen beiden zijn). Het Koranvers wat door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd aangehaald staat vermeld in Surah Al-A’raf (7:43).

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.262 times
In order to make a comment, please login or register