Wanneer moeten we weer de woedoe (rituele wassing) verrichten? Ik heb wel eens gehoord dat na het eten en drinken men opnieuw woedoe moet verrichten…?

Detail van de Vraag
Wanneer moeten we weer de woedoe (rituele wassing) verrichten? Ik heb wel eens gehoord dat na het eten en drinken men opnieuw woedoe moet verrichten…?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In geen enkele wetschool behoort men na het eten en drinken opnieuw woedoe te verrichten.

De volgende punten verbreken de woedoe:

1- Alles dat aan de voor- en achterkant van het onderlichaam naar buiten komt –maakt niet uit of dit veel of weinig is - verbreekt de woedoe. Dit zijn dingen als de urine, sperma, voorvocht, uitwerpsel, enz.

2- Luchten van de achterkant (puffen).

3- De toestand van een miskraam.

4- Buiten de voor- en achterkant van het onderlichaam om, verbreken ook het bloed, pus of geelachtig water in het lichaam dat naar buiten komt. De woedoe wordt dan pas verbroken wanneer het niet op dat punt blijft, maar zich verspreidt op andere plekken. Er is hierbij dan geen verschil in het verbreken van de woedoe tussen het zelf uitknijpen of vanzelf naar buiten komen van bijv. het bloed. Hoe het naar buiten komt maakt dan niet uit, maar wanneer het zich verder verspreid dan het punt waar het naar buiten is gekomen, dan pas wordt de woedoe verbroken. Bloed laten prikken of bloedzuiger op het lichaam bloed laten zuigen, verbreken ook de woedoe. Vocht buiten het bloed, pus en geelachtig water verbreken alleen de woedoe wanneer dit wegens de ziekte naar buiten komt. Wanneer iemand waterogen heeft wegens zijn ziekte, dan wordt zijn woedoe wel verbroken. Wanneer dit niet gebeurt wegens een ziekte, dan wordt de woedoe niet verbroken. Wanneer iemand dan bijv. vocht in het oog heeft omdat diegene teveel heeft gelachen of heeft gehuild, of wanneer iemand’s neus loopt omdat het weer te koud is, dan wordt de woedoe niet verbroken. Doorzichtig water dat uit de bubbels op het lichaam–bijv. blaren- komt, wordt volgens een perspectief vergeleken met bloed en verbreekt het dus de woedoe. Volgens een ander perspectief verbreekt het de woedoe niet. Dit is gemakkelijk voor diegenen die de waterpokken of schurft hebben. Imam Hulvani heeft overgeleverd dat in noodzaak volgens dit laatste perspectief handelen, geen problemen kent. Vlekken tussen de vingers, aambeien en eczeem verbreken de woedoe niet. Volgens de Shafi wetschool verbreken bloed, pus of geelachtig water de woedoe niet; alleen wat er uit de voor- en achterkant van het onderlichaam komt, verbreekt de woedoe.

5- Meer dan één mond vol overgeven. Dit braaksel kan eten, drinken of gal zijn. Wanneer het braaksel in zijn geheel dus meer is dan één volle mond, dan wordt de woedoe verbroken.

6- Wanneer er in de mond bloed aanwezig is dat evenveel of meer is dan het speeksel in de mond. Of het bloed gelijk staat of meer is dan het speeksel in de mond, kan men zien aan de kleur: wanneer de kleur geel is, is het speeksel meer; de rode kleur toont gelijke hoeveelheden aan; donkerrode kleur toont aan dat er meer bloed aanwezig is dan het speeksel. Wanneer het speeksel meer is dan het bloed, wordt de woedoe niet verbroken. Wanneer men fruit eet en als men daar zijn bloed op ziet zitten, is de woedoe niet verbroken.  

7- Wanneer men door zijn slaap zichzelf niet meer onder controle heeft, dan wordt de woedoe verbroken. Hierbij maakt het niet uit of men op zijn rug, zij, buik of steunend op zijn arm slaapt, het oordeel is hetzelfde. Als men slaapt waarbij hij nog in staat is het gesprek naast hem te horen, dan wordt de woedoe niet verbroken. Wel wordt de woedoe verbroken wanneer hetgeen waar men op steunt en slaapt, wordt weggehaald en hij hierbij omvalt.

8- Een korte of lange toestand van bewusteloosheid.

9- Tijdens het gebed lachen. Glimlachen valt hier niet onder; lachen is te horen. Om deze reden verbreekt dit de woedoe tijdens het gebed. Als de woedoe wordt verbroken, wordt ook het gebed verbroken. Omdat glimlachen op een stille wijze gebeurt, worden zowel de woedoe als het gebed niet verbroken. Wanneer enkel hijzelf zijn lach kan horen, wordt het gebed wel verbroken, maar zijn woedoe is nog wel geldig. Volgens de Shafi wetschool verbreekt zelfs uitbundig gelach tijdens het gebed de woedoe niet.

10- Wanneer de man en vrouw sexueel contact hebben, verbreekt dit de woedoe ook. Sexueel contact houdt in dat de private delen aangeraakt worden terwijl er totaal geen bedekking of een zeer dunne stof aanwezig is. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen voorvocht naar buiten komt, de woedoe is dan verbroken. Volgens Imam muhammed verbreekt sexueel contact alleen de woedoe wanneer voorvocht naar buiten is gekomen. Wanneer er geen vocht te zien is, is de woedoe niet verbroken.

11- Wanneer men het gedruip van zijn urine middels een wat in zijn urinebuis stop wilt zetten, en deze er vervolgens weer uit haalt, verbreekt dit de woedoe. Het maakt dan niet uit of de wat nat of droog is. Wanneer de wat niet in zijn geheel maar gedeeltelijk in de urinebuis is gestopt, en het buitenste gedeelte niet nat is geworden (zelfs wanneer het binnenste gedeelte wel nat is), verbreekt dat de woedoe niet. Maar wanneer de wat eruit wordt gehaald of vanzelf eruit valt, en deze bevat sporen van vochtigheid, dan wordt de woedoe verbroken.

12- Wanneer de vrouw bijv. maandverband of tampon gebruikt, en wanneer deze er nat uit wordt gehaald, dan verbreekt het de woedoe. Als de wat, die aan de buitenkant van het orgaan is aangelegd, van binnen nat is, dan is de woedoe verbroken. Hierbij is het niet belangrijk of de buitenkant wel of niet nat is. De wat die in het geslachtsdeel aan wordt gelegd, verbreekt de woedoe niet als enkel de binnenkant van de wat nat is. Het is noodzakelijk dat ook de buitenkant nat is om de woedoe te verbreken.

13- Een persoon die met de teyemmum (woedoe met steen verrichten) woedoe heeft verricht en vervolgens water tegenkomt, is de woedoe die middels de teyemmum is verricht, niet meer geldig.

14- Zij die met een geldige reden het gebed hebben gemist, verbreken daarmee ook hun woedoe.

15- Ook drugs en alcohol innemen verbreken de woedoe. Terwijl dit soort sterk drank verboden is, verbreekt de hoeveelheid alcohol die men niet dronken maakt, de woedoe niet.

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 86.726 times
In order to make a comment, please login or register