Halal lening?

Detail van de Vraag
Assalamu aleykum, graag had ik geweten in welke mate u een murahaba hypotheek als halal zou bestempelen? Hierbij koopt de bank een woning voor bijvoorbeeld x€ en verkoopt ze die meteen door aan haar klant voor x€ + W. W staat voor Winstmarge, wat afhangt de waarde van de woning, het bedrag van de eerste betaling, het aantal jaren waarover het restbedrag afbetaald wordt. In het Verenigd Koninkrijk is dit een mogelijkheid binnen Islamitisch bankieren (naast ook Ijara). Alah ibarek fik
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Uw vraag samenvattend:

Valt het onder rente als men een huis koopt via financiële instellingen? Banken noemen dit rente. Financiële instellingen noemen het geen rente, maar doen in ongeveer dezelfde hoogte een bedrag boven op de hoofdsom en laten je dit terugbetalen.

Beste lezer,

Financiële instellingen kopen het huis namens jou en verkopen het aan jou om het in termijnen terug te betalen. Deze situatie valt niet onder rente. Om deze rede kan men via financiële instellingen een huis kopen.

Uitleg van Murabaha:

Bij deze methode worden bijvoorbeeld grondstoffen, machines e.d. namens de klant gekocht en met een winst verkocht aan de klant. Dit bedrag wordt door de klant aan de financiële instelling in termijnen terug betaald.

Men brengt naar voren dat ‘Murahaba’ verborgen rente is, dat het risico zoals bij de normale handel niet aanwezig is en, omdat de winst op voorhand al bekend is, het meer onder rente valt dan winst door handel. Wij zijn van mening dat deze kritiek niet terecht is. De redenen hiervoor zijn als volgt:

* Murahaba is een manier waarbij handel wordt gedreven gebaseerd op een bestelling. Deze manier van handelen wordt overal veelvuldig gebruikt.

* Bij het vaststellen van de verkoopprijs is het toevoegen van een marge op de kostprijs een methode die in de normale handel veelvuldig wordt gebruikt. Het is gebruikelijk dat de verkoper tijdens de handel een bepaald percentage als winstmarge handhaaft, dus ook hier is de winstmarge op voorhand al bekend.

* Dat Murahaba geen risico bevat zoals bij de normale handel is ook onjuist. Want net zoals bij de normale handel is hier ook het risico dat de koper niet betaald. Dit wordt ook wel ondernemersrisico genoemd.

* Het verschil in de aflossingstermijnen bij ‘Murahaba’ komt overeen met de rentepercentage die de banken aanhouden. Hierdoor wordt het bekritiseerd als verborgen rente.

Deze kritiek is ons inziens misplaatst. Want iedere ondernemer dient rekening te houden met de inflatie wanneer zij een winstmarge op een product plaatst. Wanneer de ondernemer onder dit inflatiepercentage gaat zitten, zal zij verlies lijden. Op dezelfde wijze dienen bij Murahaba de financiële instellingen bij het vastellen van de aflostermijnen minstens rekening te houden met het inflatiepercentage. Het rentepercentage waar de banken mee rekenen wordt hoofdzakelijk bepaald door het inflatiepercentage en zal hierdoor min of meer gelijk lopen aan het rentepercentage. Derhalve is het logisch dat de aflossingstermijnen bij Murahaba gelijk lopen aan de rentepercentages en is zelfs een economische noodzaak.

Het feit dat het rentepercentage nagenoeg gelijk is aan de aflossingstermijnen bij Murahaba laat het zeker niet vallen onder de noemer ‘rente’. Zoals boven genoemd verrichten financiële instellingen hun diensten in een economie die gebaseerd is op rente; het is overmijdelijk dat bij het afnemen van een product de prijsstelling niet beïnvloed wordt door de huidige rente.

Bovengenoemde uitleg is ook van toepassing op financiële lease.

Selaam team Vragen en Islam

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 8.038 times
In order to make a comment, please login or register