Waarom zijn er zoveel profeten gestuurd naar palestina/isreal. waaren ze het heilige volk??

Detail van de Vraag
Waarom zijn er zoveel profeten gestuurd naar palestina/isreal . waaren ze het heilige volk??
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Alleereerst willen we voorop stellen dat, dat de Wil van Allah is (Taqdir). Net zoals Hij profeten heeft gestuurd naar ons om zo Zijn bevelen op te dragen, heeft Hij ook bepaald waar deze profeten naar toe werden gestuurd. Hier hebben wij dienaren totaal geen effect op of zeggenschap over. [qtip:(1)| Mesnevî-i Nuriye, p. 91]

Echter als we het hebben over de wijsheid van dit onderwerp; allereerst Hz Adem (as) en Hz Havva hebben elkaar voor het eerst ontmoet vlakbij de Arafat berg dat dichtbij Mekka ligt. De voortplanting van de mensheid is ook in dezelfde geografie begonnen. De twee zonen van Hz Adem; Hz Sit en Hz Idris hebben hun profeetschap in Mekka verricht.

Hz Nuh heeft zijn profeetschap ook in Saudi Arabie in het plaatsje Kufe verricht.

Hz. Salih, Hz. İshak, Hz. Eyyûb, Hz. İlyas (Aleyhimüsselam) hebben rondom Damascus geleefd, Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. Davud, Hz. Süleyman en Hz. İsa (Aleyhimüsselam) hebben rondom Jeruzalem geleefd. Hz. Hûd (as) in Yemen, Hz. Musa  (as) en Hz. Yusuf (as) zijn naar Egypte gestuurd als profeten.

Profeten zijn naar dichbevolkte plekken gestuurd, want daar leefden immers veel mensen. Uit de tafsir, de islam geschiedenis en de vertellingen over profeten leiden we uit dat de mensen tot aan Isa (as) veelal in bovengenoemde plekken hebben geleefd. Destijds was de wereldpopulatie ook niet meer dan een paar honderd miljoen. Het was daarom ook niet nodig dat mensen zich over de hele wereld gingen verspreiden. Narmate de wereldpopulatie meer is geworden, zijn mensen des te meer naar Europa en Azie geschoven. Naast al dit is er geen bewijs dat er geen profeten zijn gekomen naar China of Europa. Als ze er zijn geweest is dit in geen enkel stuk uit de geschiedenis opgenomen of is het in vergetelheid gebracht door andere onjuiste geloven die op die plekken later tevoorschijn zijn gekomen.

Het is zaak om de volgende Ayath in gedachte te houden: “Wij zullen niet straffen zolang Wij geen profeet hebben gezonden.” [qtip:(2)| İsrâ Sûrah, 15]


Bronnen:

1) Mesnevî-i Nuriye, p. 91

2) İsrâ Sûrah, 15 (Mehmed Paksu, Problemen en Oplossingen - 1)

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.938 times
In order to make a comment, please login or register