Waarom schiep ALLAH ongelovigen terwijl Hij Alwetend is en dus weet dat zij de hel zullen betreden?

Detail van de Vraag
Waarom schiep ALLAH ongelovigen terwijl Hij Alwetend is en dus weet dat zij de hel zullen betreden?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Van te voren weten wat het resultaat zal zijn van een proces, maakt iemand niet verantwoordelijk voor de uitslag.

Bijvoorbeeld, je ziet dat een moordenaar een pistool richt naar iemand. Je weet van te voren dat het slachtoffer van de moordenaar zal sterven zodra hij de trekker overhaalt. De moordenaar haalt de trekker over en zijn slachtoffer sterft. Dat jij van te voren wist dat het slachtoffer vermoord zou worden, maakt jou in geen geval verantwoordelijk voor de moord.

Als er nu gezegd wordt dat een mens niet in staat is kwaadheden te hinderen, maar ALLAH wel, dan komt vrije wil ter sprake. Als ALLAH alle kwaadheden zou hinderen, zou de vrije wil niet meer gepraktiseerd kunnen worden en de dag dus oordeels zou dan ook geen nut meer hebben. Middels schepping, worden ongelovigen gered van non-existentie; dus enigszins is zelfs hun bestaan een barmhartigheid.

Daarbij heeft ALLAH een leidraad gezonden naar de mensheid. Ook wordt er in de Koran vermeld dat geen mens wordt belast met iets dat hij niet dragen kan. Dus elke ongelovige kiest er met zijn vrije wil voor om het pad van de hel in te slaan.

ALLAH heeft 99 Schone Namen. Een elk onder deze namen wil zich manifesteren. Onder Zijn 99 namen, bevinden zich onder andere de Bestraffer en de Wreker. Zonder de existentie van kwaadheden, zouden deze namen zich niet kunnen manifesteren en zouden vele namen van ALLAH ongelezen blijven.

In alle voorkeuren van ALLAH bevinden zich barmhartigheden. Er hoort niet naar één aspect gekeken te worden tijdens het trekken van een oordeel. De mens is een schepsel dat zowel fysiek als materieel wil groeien. Groei behoeft uiteraard strijd. Spirituele groei echter kan slechts plaatsvinden middels strijd tegen kwaadheden. Anders zou het niveau van de mens stabiel blijven, zoals dat van engelen. In een dergelijke staat, zou de mensheid niet verdeeld zijn in vele verschillende soorten mensen; iedereen zou zich in dezelfde klasse bevinden. Het nalaten van duizend weldaden door vermijding van één kwaal is in tegenstrijd met wijsheid en rechtvaardigheid.

Echter bevinden de meeste mensen zich in dwaling. Doch kijken waarde en nut voornamelijk naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Als een man met duizend en tien zaadjes, die zaadjes onder de grond een natuurproces laat ondergaan, waardoor er vervolgens tien bomen bloeien en duizend bezwijken, zal het profijt dat die tien bomen hem schenken de schade die de duizend zaadjes hem opleveren niets doen lijken. Zo doen de volmaakte gelovigen, die zoals sterren zijn, het overtallige aantal ongelovigen, die zoals insecten zijn, niets lijken. Omdat er zich meer doorns bevinden dan rozen in een rosarium, doen de eigenaar er niet van afzien om die rosarium te kweken. Al zijn de doorns in de meerderheid, de rozen maken het waard om te kweken. Middels doorns krijgen ook de rozen meer waarde. In kwantiteit zijn waardeloze objecten altijd meer dan waardevolle objecten. Bijvoorbeeld, er is meer kool op aarde dan diamanten. Hoewel ze uit dezelfde grondstof bestaan, is de één bedoeld om te verbranden, de ander is bedoeld om op de mooiste plek te plaatsen. Tevens is kool niet nutteloos, beiden hebben een doel.

Daarnaast wordt de waarde van iets pas begrepen door zijn contrast. Bijvoorbeeld, de waarde van warmte wordt pas duidelijk door kou. De waarde van schoonheid wordt pas duidelijk met de aanwezigheid van verdorvenheid. De waarde van een gelovige wordt pas duidelijk met de aanwezigheid van een ongelovige.

Enigszins dienen ongelovigen als opvoeders van gelovigen; door de aanwezigheid van ongelovigen, kunnen gelovigen groeien en hun waarde vermeerden. Door het bestaan van ongelovigen, lezen gelovigen ook meerdere Schone namen van ALLAH, zoals de Geduldige; hoewel wij bijvoorbeeld door de simpelste aanleidingen kwaad kunnen worden op mensen en hen zouden bestraffen zodra we de kans zouden krijgen, zien we dat ALLAH de grootste aanleidingen tot bestraffing duldt en wacht op berouw of bestraffing. Uiteindelijk draait het leven om het beter begrijpen van ALLAH ofwel “Mearifetoellah”. Van alle middelen die dan leiden tot het beter begrijpen van ALLAH, is het bestaan waard.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 10.152 times
In order to make a comment, please login or register