Waarom is er een beproeving als Allah alwetend is?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

“De lotsbestemming is een vorm van weten, en weten is afhankelijk van hetgeen dat bekend is. Dat wil zeggen: hoe iets zal gebeuren behoort tot de kennis van Allah. Hetgeen dat bekend is, is echter niet van kennis afhankelijk.”1

Een persoon wordt geen ongelovige alleen omdat Allah het weet of pleegt geen zonde omdat Allah alwetend is.

Een voorbeeld hiervan; Als een leraar weet dat een luie leerling in de klas niet zou slagen, kunnen we niet zeggen dat de leerling niet slaagde omdat de leraar het wist. Of als een leraar weet dat een ijverige student zal slagen, kunnen we niet zeggen dat de leerling geslaagd is omdat de leerkracht het wist.

Samenvattend hiervan weet Allah alles met zijn kennis. Wij zijn niet goede of slechte mensen omwille van Zijn kennis. God weet het omdat we goed of slecht zullen zijn. Daarom zijn we verantwoordelijk voor alles wat we doen.

----------------------------------------------

1.De Risale-i Nur collectie, het 26ste woord.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 29 times
In order to make a comment, please login or register