Waar bestaat de hoetba (vrijdagtoespraak) uit?

Detail van de Vraag
Waar bestaat de hoetba (vrijdagtoespraak) uit?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Als de Hadith en de toepassing van de Profeet (v.z.m.h.) voor ogen worden gehouden, dan worden de fundamenten, voorwaarden en soennah van een hoetba duidelijk:

Fundamenten van een hoetba:

Het fundament van de hoetba is het gedenken van Allah. Hoetba bestaat uit twee onderdelen: Het eerste deel is de toespraak en het geven van advies aan de Moslims, en het tweede deel is het smeekgebed voor de Moslims. In beide wordt Allah bedankt, wordt er getuigd dat er enkel één Allah is, wordt er getuigd dat Mohammed (v.z.m.h.) een profeet is en wordt er voor Hem salawaat gedaan. Volgens de Hanefi-leerschool wordt over het vers “Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden.” [qtıp:(1)|Koran, 69:2] dat dit vers zowel het gebed als de hoetba omvat.

Voorwaarden van een hoetba:

Hij hoort binnen het tijdskader te zijn. Voóó het verplichte gebed, behoort de hoetba aan de mensen voorgelezen te worden, al is dit één persoon. De hoetba en het gebed mogen niet onderbroken worden door iets anders. [qtip:(2)|Molla Hüsrev, Düreru'l-Hukkâm, İstanbul 1307, 1, 138; İbn Abidin, Reddül-Muhtar, Terc A. Davutoğlu, İst, 1983111, 304 vd]

De soennah van de hoetba:

De imam hoort voor hij begint met de hoetba, zich te keren naar de opstap. Nadat hij op de opstap staat, behoort hij zich naar de mensen toe te keren, en behoort vervolgens naar de oproep te luisteren. Nadat de oproep is gedaan, behoort hij de beide hoetba’s staand te houden.

De eerste hoetba zal hij beginnen met “El hamdoe lillah”. Daarna behoort hij de shahada te doen en salaat en salaam naar de Profeet te doen. Daarna behoort hij de moslims advies en preek te geven die nuttig voor dit leven en het hiernamaals zijn. Daarna behoort hij smeekbeden te verrichten, zodat zij van de onderdrukking van de ongelovigen worden gered.

Na “Bismillah” te hebben gezegd, leest hij een vers uit de Koran op. Hij moet de hoetba in tweeën delen en tussen deze twee een korte zitpauze nemen.

De tweede hoetba wordt op dezelfde manier als de eerste hoetba begonnen. In de tweede hoetba doet hij voor de moslims smeekbeden met daarin vraag naar kennis, gezondheid en overwinning in de strijd. Beide hoetba’s behoren kort gehouden te worden. In de tweede hoetba zal er zachter moeten worden gepraat. De hoetba’s behoren wel dusdanig duidelijk gelezen te worden, dat iedereen het kan verstaan. De mensen zullen dan enkel naar de hoetba moeten luisteren en verder met niets bezig zijn.

Tijdens de hoetba praten, of van de pratende persoon vragen stil te zijn of bidden, is makroeh (schadelijk). De personen die bij de hoetba aanwezig zijn en links en rechts kijken, is ook makroeh. [qtip:(3)|el-Fetâvâ'l Hindiyye, Beyrut, 1400,1,146, 147]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.095 times
In order to make a comment, please login or register