Vertellen van dromen aan een vrouw?

Detail van de Vraag
Sinds enige maanden ben ik moslim en ik had de gewoonte om mijn dromen aan mijn verloofde te vertellen. Zij is geboren moslima en kon me mijn dromen uitleggen. Maar ik heb gelezen dat onze Profeet Mohammed (Salla Allahû alayhim wa salam) gezegd zou hebben dat men zijn dromen niet aan een vrouw kan vertellen, want dan zou de droom zijn waarde verliezen. Er was niet bij vermeld welke hadith dit betreft. Kunt u me vertellen of dit waar is.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Vraag beschrijving:  ik heb gelezen dat onze Profeet Mohammed (Salla Allahû alayhim wa salam) gezegd zou hebben dat men zijn dromen niet aan een vrouw kan vertellen, want dan zou de droom zijn waarde verliezen. Er was niet bij vermeld welke hadith dit betreft. Kunt u me vertellen of dit waar is. 

Antwoord: Zo'n hadith of een soortgelijke hadith weten wij niet. Wij hebben dat ook nergens kunnen terugvinden maar goede dromen vertellen is geadviseerd en slechte dromen is geadviseerd juist niet te vertellen (ongeacht man of vrouw).

Daarnaast kan het uitleggen van dromen niet iedereen toevertrouwd worden. Om een uitleg voor een bepaalde droom te krijgen zou u echt naar een deskundige moeten gaan, anders zou u totaal verkeerd geïnformeerd kunnen worden.  

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.633 times
In order to make a comment, please login or register