Iemand die zich moslim noemt, maar zich aan geen enkel gebod houdt?

Detail van de Vraag
Is een man die zich moslim noemt maar (wiet) rookt, (alcohol) drinkt, niet aan de Ramadan doet, nooit bidt of naar een Moskee gaat en samenwoont met een vrouw zonder getrouwd te zijn en daar ook nog een kind heeft verwekt, nog steeds als moslim te beschouwen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Een moslim is iemand die de Islam als zijn geloof en godsdienst heeft aanvaard. In de Islam zijn enkele zeer belangrijke principes aanwezig. Een ervan en de allerbelangrijkste is het geloof, de geloofsovertuiging in je hart. Oftewel je ‘imaan’. Een ander is het praktiseren van wat er in de Islam van je verwacht wordt.

Dat een moslim zonden begaat, maakt van hem een zondaar en daar zal hij ook verantwoording voor af moeten leggen, maar het maakt hem niet tot ongelovige. Echter een moslim dient zijn geloofsovertuiging te beschermen door zich ver te houden van zonden. Want ook al wordt hij niet meteen een ongelovige, elke stap richting de zonden is een stap die hem dichter brengt bij ongeloof.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.189 times
In order to make a comment, please login or register