Mogen wij een huis kopen in Nederland?

Detail van de Vraag
Ik ben momenteel 3 jaar gehuwd en ik en mijn echtgenoot hebben 3 jaar lang zoveel mogelijk geld opzij gezet omdat wij hoopten ooit een huis cash te kunnen betalen.toen wij beseften dat het een onmogelijke zaak werd omwille van het feit dat huurgelden en het kopen van een woning duurder en duurder worden, heeft mijn man besloten om toch maar een hypotheek aan te gaan.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Ik ben momenteel 3 jaar gehuwd en ik en mijn echtgenoot hebben 3 jaar lang zoveel mogelijk geld opzij gezet omdat wij hoopten ooit een huis cash te kunnen betalen. Toen wij beseften dat het een onmogelijke zaak werd omwille van het feit dat huurgelden en het kopen van een woning duurder en duurder worden, heeft mijn man besloten om toch maar een hypotheek aan te gaan.

 

Mogen wij een huis kopen in Nederland?

Voor deze vraag maken we een onderscheid tussen kopen zonder een hypotheek, en kopen met een hypotheek.

Een huis kopen met je geld is halal. De islam verbiedt het niet om te handelen, in tegendeel, het wordt zelfs aangeraden, mits het op een eerlijke en islamitische wijze gebeurd.

In geval van het kopen van een huis met een hypotheek zijn de meningen van de hedendaagse geleerden verdeeld. Omdat deze manier van kopen redelijk nieuw en vroeger niet aan de orde was hebben de islamitische geleerden uit de oudheid hier geen uitsluitende uitspraak over gedaan.

Handelen met rente is door de islam ten strengste verboden. Op basis van dit verbod zegt een groep geleerden dat het absoluut verboden is. Er zijn echter geleerden die zeggen dat een huis een eerste levensbehoefte is, en dat onder andere om deze reden het is toegestaan om een huis te kopen met een hypotheek. Weer andere geleerden doen er geen uitspraak over vanwege de verantwoordelijkheid die een uitspraak met zich meedraagt.

Het is in dit geval onmogelijk voor ons om een eenduidig en duidelijk antwoord te geven. Men zou gebruik makend van de fatwa van de geleerden die zeggen dat het mag een huis kunnen kopen met een hypotheek zonder dat iemand het recht heeft te zeggen dat men hierdoor zondigt. Het is uiteindelijk het beste om afstand te nemen van de dingen waar men over twijfelt.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 21 times
In order to make a comment, please login or register