Kunt u enkele wonderen noemen die in de Koran voorkomen? Zoals de scheiding van zout zeewater en zoet zeewater ? Of de ontwikkeling van embryo's etc. etc.

Detail van de Vraag
Kunt u enkele wonderen noemen die in de koran voorkomen ? Zoals de scheiding van zout zeewater en zoet zeewater ? Of de ontwikkeling van embryo's etc. etc.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Elk hoofdstuk, elke vers, elke regel, elk woord, elke letter, zelfs de punten en de leegtes van de koran hebben allemaal een betekenis, en zijn allemaal wonderbaarlijk.

Een aantal voorbeelden:

“Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien.”[qtip:1| Ra’d,2]

Met deze vers werd een eind gebracht aan het bijgeloof dat de hemel in stand werd gehouden door de bergen.

 “Hij heeft de hemelen en de aarde uit het niets geschapen.”[qtip:2| En’am,101]

In deze vers wordt verteld over een feit dat de wetenschap recentelijk pas heeft ontdekt, namelijk dat het universum met een grote explosie (Big Bang) uit een tijd- en ruimteloze niets tot stand is gekomen.

 “Voorzeker Wij hebben de hemel met Onze macht gebouwd, en waarlijk Wij zijn het Die hem uitbreiden.”[qtip:3| Zariyat,47]

Dit is ook recentelijk bevestigd met de ontdekking dat het universum zich uitbreidt.

“En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan.”[qtip:4| Enbiya,33]

Het feit dat de maan en de zon elk in een vastgestelde baan bewegen is 1400 jaar geleden verkondigt. Ook dit is relatief recentelijk aangetoond.

“En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende.”[qtip:5| Yasin,38]

De foutieve aanname van de mensen uit de middeleeuwen dat de zon niet beweegt werd 1400 jaar geleden tegengesproken in deze vers.

“En je ziet de bergen en je denkt ze onbeweeglijk terwijl zij als de wolken voorbijgaan.”[qtip:6| Naml,88]

In deze vers wordt het feit verkondigt dat de bergen niet stil staan maar bewegen, eeuwen voordat dit door de wetenschap is aangetoond.

“Hij heeft de beide zeeën losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten. Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.”[qtip:7| Rahman,19-20]

De samenstelling van het water in de Atlantische oceaan is anders dan die van de middellandse zee. Dit ondanks dat ze bij de straat van Gibraltar elkaar ontmoeten. Het water bij de straat van Gibraltar heeft weer een andere samenstelling. Dit gebied is als een barrière die het zee- en oceaanwater scheidt.

“En ook de aarde spreidde hij uit in de vorm van een struisvogelei.”[qtip:8| Naziat,30]

In een tijdperk dat mensen geloofden dat de aarde plat was, verkondigt de koran niet alleen dat de aarde rond is, maar ook dat hij niet perfect rond is, maar meer de vorm heeft van een ei.

“En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten, [waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten, waarop wij de beenderen bekleedden met vlees. Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel. Gezegend dus zij Allah, de Beste der scheppenden.”[qtip:9| Mu’minun,12-14]

De verschillende stadia tijdens de embryologische ontwikkeling worden met zo’n detail beschreven, dat het lijkt alsof de schrijver beschikking had over hedendaagse technologie. Het is onmogelijk aan te nemen dat een ongeletterde dit 1400 jaar geleden had kunnen weten.  Dit is hem dus ingegeven door de Schepper van de mens.[1] Ra’d,2

[2] En’am,101

[3] Zariyat,47

[4] Enbiya,33

[5] Yasin,38

[6] Naml,88

[7] Rahman,19-20

[8] Naziat,30

[9] Mu’minun,12-14

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 14.476 times
In order to make a comment, please login or register