Kunt u de bezuiniging van onze profeet tegenover verspilling uitleggen?

Detail van de Vraag
Kunt u de bezuiniging van onze profeet tegenover verspilling uitleggen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

 De profeet is een voorbeeld voor de moslims. ALLAH vertelt middels de Edele Koran het volgende hierover:

Voorwaar, gij hebt in de Profeet van God een prachtig voorbeeld voor ieder die ALLAH en de laatste Dag vreest, en die God vaak herdenkt.[qtip:(1)| De Koran: 33/21]

Met verspilling in de Islam wordt onnodige besteding genoemd en deze heeft ALLAH verboden. De profeet deed zijn uiterste best om verspilling binnen zijn gezin te voorkomen. De gunsten die ALLAH heeft geschonken horen besteed te worden naar behoefte. De profeet onderwijst dat de kwestie er niet toe doet, zo lang er overdreven wordt, is het verspilling. ALLAH zegt hier het volgende over “eet, drink, verspil niet.”

De profeet v.z.m.h leidde een heel eenvoudig bestaan. In zijn jeugd, nadat hij was getrouwd met Khadiedjeh, vergaarde hij veel weelde. Ondanks zijn rijkdom veranderde hij zijn eenvoudige levensstijl niet. Zijn kleding was simpel en was verwijderd van pronkzucht. Ook met huismeubelen lette hij erg op verspilling. Slechts waar zij behoefte aan hadden, kochten ze; waar ze geen behoefte aan hadden, haalden ze niet in huis. Ook met voedsel lette hij erg op verspilling. Brood dat overbleef na het eten werd nooit weggegooid, er werd altijd gebruik van gemaakt. Er werd geen eten verspild en er bevond zich nooit veel verschillende soorten eten aan tafel. De trouwerij van zijn meest geliefde dochter Fatima was heel simpel, ze hielden geen lukse, sensationele huwelijk en ontweken verspilling.

Op een dag zag hij dat één van zijn metgezellen water verspilde tijdens het halen van de wassing. Hij vroeg hem “Waar is deze verspilling voor nodig?”. De metgezel vroeg hem daarop of er verspilling bestaat tijdens het halen van de wassing. De profeet gaf daar het volgende antwoord op “Jazeker, al bevind jij je naast een stromend rivier, zolang jij meer water gebruikt dan nodig, is het verspilling.”[qtip:(2)| Tirmîdi, Bir 41. IV, 343]

Ook verbood de profeet verspilling met de volgende woorden “eet, drink, kleed en geef aalmoezen zonder arrogantie of verspilling.”[qtip:(3)| Eboe Dawoed, Djihad, 21] Deze overlevering maakt duidelijk hoeveel waarde de Islam hecht aan bezuinigen.

Om ons bestaan en werkleven voort te zetten, horen wij onszelf te onderhouden. Een mens hoort echter zoveel als nodig te nuttigen. Ook is het vermijden van ondervoeding een vereiste. Ons geloof verbiedt zowel verspilling als ondervoeding. De profeet levert hierover ook het volgende over:

“Een mens hoort zijn maag niet vol te proppen. Echter hoort hij zich ook niet dusdanig te onthouden van eten waardoor hij zijn kracht verliest.”

“De kinderen van Adam hebben geen schadelijkere holte gevuld dan hun maag. Een aantal hapjes die zijn rug overeind houden, zijn voldoende voor een mens. Wanneer een mens eet, hoort hij een derde van zijn maag te vullen met voedsel, een derde met water en een derde moet hij vrij houden voor zuurstof.”[qtip:(4)| Tirmîdi Zoehd, 47]

Verspilling omtrent kledij.

Besteding aan kledij is afhankelijk van een persoons weelde. De profeet heeft laten weten dat rijke mensen, mits pronkzucht en arrogantie vermeden wordt, hun dank kunnen betuigen voor de gunsten van ALLAH middels het dragen van mooie kledij; dit zal ALLAH behagen. Bovendien zei de profeet het volgende tegen een rijke man die hem bezocht met beschadigde kleren aan: “Het behaagt ALLAH om de gunsten die Hij Zijn dienaar schonk, te zien op zijn lichaam."

Een rijke persoon die zich goed en schoon kleed, geeft zijn gunsten het recht dat zij verdienen. Echter hoort hier ook verspilling op punt van pronkzucht en luxe vermeden te worden. Kledij die bijvoorbeeld nog zo goed als nieuw is, vervangen omdat de mode ervan verlopen is, is ongepast.

Verspilling van tijd

Eén van de meest waardevolle bezitten van de mens is tijd, want alles ontstaat, ontwikkelt en verdwijnt uiteindelijk met de tijd. De mens kan waardevolle dingen, zoals kennis en rijkdom vergaren binnen tijd. Degene die tijd benut zoals het hoort, kan zowel het geluk ondervinden op aarde als in het hiernamaals.

In de Koran wordt de waarde van tijd ook benadrukt met het volgende vers “Bij de tijd, de mens bevindt zich in verlies"[qtip:(5)| Koran: 103/12]Bovendien verkondigt de profeet ook het volgende omtrent dit onderwerp: “Er zijn twee gunsten waar de meeste mensen de waarde niet van weten. Deze zijn gezondheid en vrije tijd.”[qtip:(6)| Boekhari, Rikak, 1. VII, 170]

Weer een overlevering van de profeet v.z.m.h luidt:“Bestaat er iets triester dan iemand die zijn leven dat ALLAH hem geschonken heeft roekeloos en onverantwoord verbrast?”

“Op de dag des oordeels kan geen dienaar zich verroeren voordat hij verantwoording aflegt over de plaats waar hij zijn leven heeft besteed, wat voor werken hij met zijn kennis heeft verricht, hoe hij aan bezittingen is gekomen en waar die het aan heeft besteed, waar hij zijn lichaam heeft versleten en of hij heeft geleeft naar hetgeen hij wist.”[qtip:(7)| Tirmîdi, Qiyameh. 1, .IV, 612]


[1] De Koran: 33/21.

[2] Tirmîdi, Bir 41. IV, 343.

[3] Eboe Dawoed, Djihad, 21.

[4] Tirmîdi Zoehd, 47. V, 590.

[5] Koran: 103/12.

[6] Boekhari, Rikak, 1. VII, 170.

[7] Tirmîdi, Qiyameh. 1, .IV, 612.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 10.316 times
In order to make a comment, please login or register