In hoeverre heeft profeet Mohammed invloed op het dagelijkse leven van een moslim?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) leefde 1400 jaar geleden, maar heeft tot en met de dag van vandaag in grote mate invloed op het dagelijkse leven van een moslim. De profeet heeft ons adviezen en richtlijnen gegeven over alles wat we doen vanaf het moment dat we wakker worden, tot het moment dat we gaan slapen. Hierbij kan je denken aan de manier waarop iemand zich aan en uitkleedt, de manier waarop iemand eet en drinkt, de manier waarop iemand spreekt en luistert, de manier waarop iemand zelfs toiletteert. Voor elk onderwerp heeft de profeet Mohammed een advies of richtlijn gegeven en is hiermee een groot voorbeeld.

Moslims doen dit aan de hand van de Hadith, dit zijn overleveringen van het leven van de profeet. De Hadith zijn grote verzamelingen van wat hij heeft gezegd, heeft gedaan en goed- of afgekeurd heeft. Door middel van deze overleveringen kennen wij de soenna (de weg van de profeet). De soenna van de profeet Mohammed speelt dus naast de Koran een grote rol in het leven van een moslim.

Laten we dit beter begrijpen aan de hand van een voorbeeld:

In de Koran staat de verplichting dat men dient te bidden, echter staat de wijze waarop wij dit behoren te doen er niet op. Dit staat beschreven in de soenna van de profeet Mohammed. De soenna is hierbij een aanvulling en uitleg op de Koran.  

De profeet Mohammed heeft dus in grote mate invloed op het dagelijkse leven van een moslim en wordt door zijn levensstijl, karakter, persoonlijkheid en manieren geliefd door wereldwijd miljarden mensen.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 28 times
In order to make a comment, please login or register