Hoeveel profeten zijn er op de wereld gekomen?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het aantal profeten bestaat niet slechts uit de 25 profeten die vermeld worden in de Koran. Volgens een verwijzing van een overlevering van profeet Mohammed zijn er 124.000 profeten verschenen. De eerste profeet is Adam en de laatste is Mohammed (vrede zij met hun).

Moslims geloven in alle profeten die verkozen zijn door Allah; al zijn de namen en leefgebieden van alle profeten niet bekend. Doordat zij door Allah zijn gestuurd dienen de moslims in hen te geloven.

-----------------------------------------------------------

1.Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Moesned 5/265-266; Ibn Hibban, es-Sahih 2/77.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 139 times
In order to make a comment, please login or register