Hoeveel profeten heeft de islam en wat zij de namen?

Detail van de Vraag
hoeveel profeten heeft de islam en wat zij de namen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het aantal profeten bestaat niet slechts uit de 25 profeten die vermeld staan in de Koran. Volgens een verwijzing van een overlevering, zijn er 124 000 profeten verschenen. [qtip:(1)| Ahmed b. Hanbel, el-Moesned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77]

Zoals er verschillende boeken gezonden zijn naar een aantal, verschenen er ook profeten die de taak kregen om het geloof van een voorgaande profeet te handhaven of te zuiveren; zoals bijvoorbeeld de profeet Haroen bijvoorbeeld handelde naar het boek van  de profeet Moesa, of zoals de profeten Yahya en Zekeriyya handelden naar het boek van Isa, vrede zij met hen allen.

Wij horen het volgende te weten: de eerste profeet was Adem, de laatste was Mohammed, vrede zij met hen. Tussen deze twee profeten, verschenen er zoveel profeten dat wij het aantal niet precies weten. Wij geloven in alle profeten die verkozen zijn door ALLAH. Al weten wij hun name n niet en hebben we geen idee wie zij waren en waar zij leefden, zij zijn de profeten die door ALLAH zijn gekozen en daardoor hebben wij hen allen lief omwille van ALLAH.

1. Âdem...      8. İsmâîl...    15. Hârûn...         22. Zekeriyya...
2. İdris...         9. İshâk...     16. Dâvûd...         23. Yahyâ.......
3. Nûh...       10. Yâkûb...    17. Süleyman.     24. Îsâ..........
4. Hûd...       11. Yûsüf...     18. Yûnus...          25. Üzeyr*......
5. Sâlih...     12. Eyyûp...     19. İlyas...           26. Lokman*....
6. İbrâhîm.  13. Şuayb...     20. Elyesa...        27. Zülkarneyn*
7. Lût...        14. Mûsâ...      21. Zülkifl....       28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

* Deze drie gezegende personen worden door sommigen alleen als heiligen beschouwd.

Alhoewel de namen niet in de Koran voorkomen, zijn de volgende profeten ook bekend:
Sit, Yusa, Cercis en Danyal.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 29.217 times
In order to make a comment, please login or register