Hoe oud moet je zijn om hoofdoek te dragen?

Detail van de Vraag
hoe oud moet je zijn om hoofdoek te dragen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De mogelijkheid dat mensen het goede van het kwade, de waarheid van de leugen kunnen scheiden, is vanaf de puberteit. Allah (de Verhevene) laat kinderen hun daden niet veratnwoorden bij de vlakte van wederopstanding. De plichten zoals het gebed en het vasten worden gevraagd vanaf de puberteit. Dus de verantwoording begint vanaf de puberteit. De puberteit van een persoon staat niet vast. Bij een jongen kan de puberteit beginnen tussen de 12 en 15 jaar en bij een meisje kan dit beginnen tussen de 9 en 15 jaar.

Vanaf de eerste zaadlozing bij een jongen en de eerste menstruatie bij een meisje, wordt elke verantwoording in het dadenschrift geschreven als “voldaan” of “niet voldaan”.

Over dit onderwerp zijn er twee verzen in de Heilige Koran. In de volgende twee verzen staat het volgende:

“O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” [qtip:(1)| Ahzab, 33/59]

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” [qtip:(2)|Nur, 24/31]

In de verzen staat niet duidelijk hoe gelovige vrouwen zich moeten bedekken en welke delen ze mogen laten zien. Maar de volgende Hadith verlicht deze verzen:

“O Asmaa-e, als de vrouw de menstruatieperiode bereikt, is het niet toegestaan om iets van haar te zien, behalve dit en dit.” En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met Hem) wees naar zijn gezicht en handen. [qtip:(3)| Ebu Davut, Libas 33]

Dus als een meisje de puberteit bereikt, is het verplicht voor haar om hoofddoek te dragen. Dit is een verplichting van Allah (de Verhevene) en Profeet Mohammed (v.z.m.h.). Behalve het gezicht, is het bedekken van de rest van het hoofd, nek en borsten verplicht. Dus het niet bedekken is haram, want aan de verplichtingen wordt niet voldaan. Door de verplichtingen van Allah (de Verhevene) en Profeet Mohammed (v.z.m.h.) niet te verrichten, komt diegene onder een grote verantwoordelijkheid om een zondaar te worden. Om zich te verlossen van deze zondes, kan een zondaar vergiffenis vragen van Allah (de Verhevene) en zich bedekken.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.562 times
In order to make a comment, please login or register