Hoe is de hoetba (vrijdagtoespraak) volgens de soennah?

Detail van de Vraag
Hoe is de hoetba (vrijdagtoespraak) volgens de soennah?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de Koran staat het volgende over de vrijdag:

“O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.” [qtip:(1)|Koran, 62:9]

Het woord “zikr” dat in dit vers voorkomt, is of de [qtip:hoetba|vrijdagtoespraak] of de hoetba samen met het gebed. Hoetba is hiermee ook verplicht bij het vrijdaggebed en als er geen hoetba wordt gehouden, dan is het vrijdaggebed niet geldig. [qtip:(2)|Molla Hüsrev, Dürerü'l Hukkâm, İstanbul 1307, 1, 138] De Islamitische gemeenschap is het hierover eens, want sinds de tijd van onze Profeet (v.z.m.h.) heeft het vrijdaggebed ten alle tijden samen met de hoetba plaatsgevonden.

De hoetba heeft binnen de vrijdag en vrijdaggebed een uitzonderlijke plek. Er is zelfs overgeleverd dat Aisha (r.a.) heeft gezegd dat het vrijdaggebed enkel wegens de hoetba twee rakaat is. De hoetba heeft bepaalde voorwaarden en een passende vorm. Dit is vastgesteld met de soennah, daarom is het goed te weten hoe onze Profeet (v.z.m.h.) dit heeft gedaan.

Volgens de overleveringen werd de Profeet (v.z.m.h.) zenuwachtig, werden Zijn ogen rood, Zijn stem verhief, en alsof hij tot een leger sprak, gaf hij met een hoge en harde stem de nabijheid van de Laatste Dag aan en dat deze zeker zal uitbreken. Na “Emma ba’doe” zei Hij “het beste van het woord, is Allah’s boek; het beste pad, is het pad van de Profeet (v.z.m.h.); de slechtste daden zijn de verzinselen die aan het geloof zijn toegevoegd en iedere bid’at (vernieuwing in het geloof), is een dwaling”. Ook zei Hij “Ik ben dichterbij iedere moslim dan hijzelf. Wie overlijdt en schuld en kinderen achterlaat die verzorgd moeten worden, dan valt dit onder mij, is dit mijn schuld.”

Hij begon zijn hoetba met lof aan Allah en getuigen dat Allah één is, en zei dingen die op het bovenstaande leek. De hoetba hield Hij (v.z.m.h.) kort, het gebed lang, gedacht Allah veel en gebruikte weinig woorden met diepe betekenissen. Hij zei: “Dat men’s hoetba kort, gebed lang is, is een teken van zijn religieuze begrip”.

Tijdens de hoetba doceerde hij de waarheden van de Islam, als het nodig was, beval hij hen een aantal dingen wel en een aantal dingen niet te doen. Wanneer iemand tijdens de hoetba wat vroeg, dan onderbrak Hij (v.z.m.h.) Zijn hoetba, gaf antwoord op de vraag en ging weer met zijn hoetba verder.

Volgens Ibn Hisham was de eerste hoetba van de Profeet (v.z.m.h.) als volgt:

“Na Zijn lof: Ow mensen! Bereid jezelf voor. Voorzeker, jullie weten dat een ieder van jullie op een onverwacht moment zal overlijden, zijn kudde zonder een herder zal achterlaten, en daarna zal zijn Heer, zonder dat er een gordijn of een vertolker zal zijn, het volgende tegen hem zeggen: “Heeft jouw Rasoel jou het geloof niet verteld? Heb Ik jou geen goederen gegeven en hiermee het mooie/goede gedaan? Wat heb jijzelf hiervoor voorbereid?”

“De aanbidder zal recht en links kijken, maar niks zien. Hij zal daarna naar voren kijken, en de hel zien. Wie zelfs met een halve dadel zichzelf van dit vuur kan redden, laat hem dit dan doen. Wie dit niet kan doen, laat hem mooie dingen zeggen. Want met deze reden zal een goede daad tot zevenhonderd keer vermenigvuldig worden en zal hij hiermee beloond worden. Moge Allah’s vrede, barmhartigheid en zegening op jullie zijn.”

Volgens Ibn Hisham is de Profeet’s tweede hoetba als volgt:

“Na lof aan Allah: “Het mooiste woord, is het boek van Allah. Wie Allah’s boek hoger houdt dan de andere menselijke woorden, die (de Koran) zijn ziel siert en van ontkenning tot de Islam leidt, is gered. Hij is het mooiste en hoogste woord. Houd waar Allah van houdt, houd van Allah met al jullie hart. Krijg geen genoegen van Allah’s boek en het gedenken van Hem; laat jullie zielen hier geen genoeg van krijgen. Want dit is gekozen en gezeefd uit alles wat Allah heeft geschapen. Allah heeft hem “de gekozen daad”, de personen die deze aanbidding doen “de gekozen aanbidder” en tussen zijn woorden “het beste woord” genaamd.”

“In wat aan de mens is gegeven, zit ook het toegestane en het verbodene. Aanbid Allah en aanbid niemand anders. Respecteer hem op de ultieme manier. Van de goede dingen die jullie met jullie mond zeggen, houd je hieraan voor Allah, heb middels de Goddelijke ziel onderling liefde; houd van elkaar, Allah haat het wanneer een belofte tot Hem wordt verbroken. Moge Allah’s vrede op jullie zijn.”

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.194 times
In order to make a comment, please login or register