Is het verplicht om besneden te worden?

Detail van de Vraag
As salam aleikum, is het verplicht om besneden te zijn? Groetjes Noah
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De besnijdenis wordt niet vermeld in de Koran, maar het is wel aanwezig in de Sunnah/Hadith van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)

Uit de betrouwbare Hadith bronnen van Boekhari en Moeslim is te lezen dat Profeet Ibrahim op zijn tachtigste leeftijd is besneden [qtip:(1)| Zie. Neylu’l-evtar, 1/111]

In de Islam wordt gezegd dat de besnijdenis van menselijke aard is. Ook de Profeten voor Profeet Mohammed (v.z.m.h.) hadden het principe om besneden te worden.

Volgens de Hanefi en Maliki leerscholen is de besnijdenis soennah.
Volgens de Shafii en Hanbeli leerscholen is de besnijdenis Wajib(vereist)/Fardh(verplicht), want dit is een symbool van de Islam en een openlijk teken dat je moslim bent [qtip:(2)| Zie. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/306-7, 310]

Een openlijk kenmerk van de Islam is de besnijdenis. Om deze reden, ook al vallen deze kennerken/symbolen onder de categorie Soennah, zijn ze net zo belangrijk als de Fardh(verplichte handelingen). Om deze reden moeten de standpunten van de geleerden, dat de besnijdenis een Soennah is, in deze context worden beoordeeld. Het Islamitische volk heeft gedurende het leven naar dit onderwerp vanuit dit standpunt gekeken.

In de Islam zijn er zove Fardh(geboden) en Haram(verbodens) die niet in de uiteenzettingen van de Koran plaats vinden, maar wel in de Hadith van Profeet Mohammed (v.z.m.h.) voorkomen. Bijvoorbeeld het aantal rak’ahs en bepaalde andere voorwaarden van het gebed en de belangrijke voorwaarden van het Vasten, de Bedevaart en de zakaat(aalmoes), worden niet vermeld in de Koran, maar wel in de Hadith van Profeet Mohammed (v.z.m.h). Om de wijsheid over dit onderwerp te begrijpen, moet een persoon in bezit zijn van hoge kennis over de “basis principes”. Uit de desbetreffende bronnen kan dit geleerd worden.

Er moet niet vergeten worden dat “Hadith” een tweede wetgevende bron is in de Islam. In de Koran staat het volgende vers vermeld:

“En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan” [qtip:(3)| Al-Hasjr, 59/7]

Dit vers is voor de Islamitische geleerden een onfeilbare leidraad geweest dat de Hadith een wetgevend bron is.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 23.915 times
In order to make a comment, please login or register