Getrouwd voor de wet maar niet voor de imam?

Detail van de Vraag
asalaam oe aleikoem k heb een groot probleem k ben al een aantal jaar getrouwd en heb twee kinderen maar ik ben niet voor de islamitische wet getrouwd enkel voor de stad , k weet niet waarom we dit over het hoofd hebben gezien en mijn hart breekt, k ben al een hele tijd bezig mijn dien te versterken en vandaag op deze mooie vrijdag ben k pas tot dat besef gekomen, wie kan me helpen hiermee?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De huwelijksovereenkomst (nikah) is een overeenkomst, een overeenstemming, een verloving. Voordat er een huwelijk gesloten kan worden, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden. Het huwelijk wordt ongeldig verklaard als aan één van deze voorwaarden niet voldaan wordt.

  1. De stellen of degene die gemachtigd zijn, moeten aanwezig zijn.
  2. De stellen dienen de huwelijksovereenkomst vanuit hun eigen wil te accepteren door “Ik accepteer” te zeggen.
  3. De voogd van de bruid moet met het huwelijk instemmen. Dit oordeel is geldig voor alle leerscholen behalve Hanafi.
  4. Getuigen dienen aanwezig te zijn. Deze getuigen moeten de puberteit hebben bereikt en geestelijk gezond zijn. Getuigen kunnen 2 mannen zijn of 1 man en 2 vrouwen.
  5. Er moet een overeenkomst bestaan over de grootte van het bruidsschat dat de bruidegom aan zijn bruid geeft.

Nikah en Talaq met andere woorden huwelijk en scheiding is een religieus instituut. Het wordt tevens beschouwd als een vorm van aanbidding. Want de bron bestaat uit de heilige Koran en Hadith.

Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. [qtip:(1)| Soerah Nisa, 23]

Nikah is een religieus instituut en bestaat uit bepaalde voorwaarden. Een huwelijk is een huwelijk als aan alle eisen en essenties behorend tot het huwelijk voldaan wordt, al is het huwelijk geschiedt door een ambtenaar via de gemeente. Echter als aan deze eisen niet voldaan wordt en men minachting toont, dan kan dit de nikah schaden.

Een ander belangrijk punt is dat de getuigen moslims moeten zijn, en één van de twee getuigen een man moet zijn. Dit terwijl het bij de gemeente voldoende is om te trouwen met één getuige die de Nederlandse nationaliteit heeft.

De stellen mogen geen zoogbroeder/zuster zijn. Maar dit punt wordt niet onderzocht bij de gemeente en ook wordt hierom niet gevraagd door de ambtenaar.

Een moslima kan niet trouwen met een niet-moslim. Terwijl bij de wetgeving die van kracht is op dit punt geen aandacht aan besteed wordt. De ambtenaar voltrekt het huwelijk zonder hierom te vragen.

Als er geen sprake is van één van deze bezwaren, dan is het ook mogelijk om te huwen bij de gemeente. Hoe dan ook het gaat erom dat beide partijen in het bijzijn van twee getuigen elkaar als man-vrouw accepteren.

Echter met al deze moet het sluiten van een huwelijkovereenkomst (nikah) volgens islamitische principes niet verwaarloosd worden.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 9.727 times
In order to make a comment, please login or register