Gaan er meer mensen naar de hel dan naar het paradijs?

Detail van de Vraag

Ik heb gehoord dat er steeds 1 op de 999 van de mensheid naar de hel moeten, mogen er dus een weinig groep mensen naar het paradijs?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de heilige Koran is hiervoor geen aantallen aangegeven, maar er zijn wel verzen waarin staat dat er meer ongelovigen zullen zijn dan gelovigen. 

“Is hij dan (aan hen gelijk), die een duidelijk bewijs van zijn Heer bezit en wie een groot getuige van Hem volgt, en die voorafgegaan is door het Boek van Mozes, als richtsnoer en tot barmhartigheid? Dezen geloven in hem. En wie van de volkeren hem verwerpt, het Vuur zal zijn bestemming zijn. Koester dus geen twijfel daaromtrent. Voorzeker dit is de waarheid van uw Heer, maar de meeste mensen willen niet geloven.” [qtip:(1)| Koran: 11;17]

“En de meeste mensen willen niet geloven zelfs al wenst gij het vurig.” [qtip:(2)| Yusuf, 12/103]

Diegenen die gehoor geven aan de wijzen, mirakelen en inspiratie door engelen, zullen de beproeving overwinnen. Diegenen die gehoor geven aan het ego en duivelse influistering, zullen de beproeving niet doorstaan.

De mensen die de beproeving zullen verliezen, moet niet gezien moeten worden als verlies. Deze beproeving kijkt naar de kwaliteit van de mensen, en niet naar de kwantiteit (Said Nursi). Allah hecht meer waarde aan iemand die de overwinning heeft overwonnen dan een miljoen mensen die de beproeving niet hebben doorstaan.

Het is waar dat meer mensen naar de hel zullen gaan. Maar deze verhouding is niet belangrijk. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Als voorbeeld kan de kip en het proces van het uitbroeden van eieren gegeven worden. Stel je voor dat van de 100 eieren er negentig niet gebroed worden en tien kuikens uitkomen. Men zal zeggen dat dit proces niet kan worden opgeheven ondanks een ‘verlies’ van negentig eieren. Voor dit ‘verlies’ zal men dit proces niet opheffen. Wanneer dit proces zou worden opgeheven, -omdat negentig eieren niet zijn gebroed- zou er helemaal geen kuiken meer uitkomen, wat het totale proces zou vernietigen.

Wanneer er geen beproeving zou hebben plaatsgevonden, dan zouden sterren zoals profeten, op de eerste plaats de profeet Mohammed (v.z.m.h.), en heiligen niet zijn ontstaan. Het is uiteindelijk een beproeving wat wij in dit leven moeten doorstaan. 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 9.176 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN