Gaan andersgelovigen en atheïsten ook naar de hemel volgens de islam?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Vooraleer, de islam beschermt zowel het leven van de gelovigen als de niet-gelovigen op deze wereld. Onze profeet (vrede zij met hem) zegt in een hadith;

"Wie ten onrechte een niet-moslim doodt die in een islamitische land leeft, zal de geur van het paradijs niet ruiken."1, zeggende dat iedereen die een niet-moslim ten onrechte doodt, het Paradijs niet zal betreden.

De volgende hadith legt de waarde die de Islam aan mensen hecht heel duidelijk uit.

Er passeerde een joodse begrafenisstoet langs de profeet. Uit respect stond hij op waarop een metgezel vroeg waarom hij opstond voor een ‘joodse’ begrafenisstoet en de profeet antwoordde als volgt: 'Hij is tenslotte een mens?2

De islam, die de rechten van de niet-gelovigen op deze wereld garandeert, resulteert niet automatisch in het recht tot het betreden van het paradijs. Echter de sleutel tot het paradijs is de geloofsbetuiging. Iemands positie in het paradijs is gebaseerd op de geloofsbelijdenis. In dit opzicht kan iemand zonder de geloofsbetuiging het paradijs niet betreden.

“Waarlijk, de (geaccepteerde) godsdienst bij Allah is de islam.”3

“En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal nooit van hen geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers (in de Hel) zijn.”4

Uit deze verzen begrijpen we dat je moslim moet zijn om het paradijs te mogen betreden.

Volgens imam Gazali (grote islamgeleerde) zijn mensen, die de islam niet gehoord of aan wie de boodschap van de islam foutief overgedragen werd, mogelijk vrijgesteld zijn van de hel.5

Allah weet het beste. Allah is absoluut rechtvaardig en Hij doet geen onrecht aan. Hij plaats elk individu waar eenieder recht op heeft.

--------------------------------------------------------------------------------

1.Hadith, Buharı, Jizye, 5.
2.Hadith, Müslim, Cenaiz, 78, Hadith nr: 1596.
3.De Heilige Koran, Ali Imran (Imrans mensen) 3/19.
4.De Heilige Koran, Ali Imran (Imrans mensen) 3/85.
5.İmam-ı Gazali, Tolerantie van islam, vertaling: Süleyman Uludağ, 60-61.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 105 times
In order to make a comment, please login or register