Er wordt gezegd dat het vlees van een dier dat door iemand die geen Salaat verricht is geslacht, niet gegeten mag worden en dat hem geen vrouw gegeven mag worden. In hoe verre klopt dit?

Detail van de Vraag
Er wordt gezegd dat het vlees van een dier dat door iemand die geen Salaat verricht is geslacht, niet gegeten mag worden en dat hem geen vrouw gegeven mag worden. In hoe verre klopt dit?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Er hoort eerst gegeken te worden naar het geloof van een dergelijk persoon en naar de reden voor het niet verrichten van zijn Salaat. Als iemand bijvoorbeeld er niet in gelooft dat de Salaat Fard is, ofwel verplicht, dan gelooft hij niet in een fundament van de Islam en wordt hij als ongelovige gezien. Het vlees van een dier dat door een ongelovige gesneden is, kan niet gegeten worden en een moslima mag ook niet trouwen met een dergelijk persoon.

Als in plaats van ontkenning, laksheid of luiheid de reden is voor zijn nalatigheid van de Salaat, dan is diegene gelovig. Het vlees van het dier dat door hem is geslacht, kan gegeten worden en ook kan hij trouwen met een moslima. Echter is diegene wel een zondaar.

De nobelste gezant van ALLAH laat ons middels een overlevering weten dat de vloek van ALLAH rust op degene die zijn dochter laat trouwen met een ongelovige.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.513 times
In order to make a comment, please login or register