Er wordt beweerd dat de Profeet (v.z.m.h.) de astronomische kennis van Batlamyus en kennis over de andere profeten van de Torah heeft overgenomen naar de Koran, klopt dit?

Detail van de Vraag
Er wordt beweerd dat de Profeet (v.z.m.h.) de astronomische kennis van Batlamyus en kennis over de andere profeten van de Torah heeft overgenomen naar de Koran, klopt dit?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Degenen die dit beweren, behoren dit zelf eerst te bewijzen. Zeggen dat de Profeet (v.z.m.h.) –Die (v.z.m.h.) alom bekend analfabeet was- gebruik heeft gemaakt van de Torah of Batlamyus, is een leugen en een beschuldiging.

In het vers: “En voordien placht gij geen boek te lezen, noch met uw rechter hand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.”[qtip:1| Koran, 29/48] is openlijk bekend gemaakt dat de Profeet (v.z.m.h.) analfabeet was.

Als Hij (v.z.m.h.) geen analfabeet was en een dergelijk vers geopenbaard zou worden, zouden alle vijanden dit als propaganda tegen hem gebruiken en zou niemand Hem (v.z.m.h.) geloven; zelfs de gelovigen zouden afstand van Hem (v.z.m.h.) nemen. Dit is een weg die ieder rationeel mens zou volgen.

Aangezien er geen sprake is van een dergelijk geval en de Koran vele nog te komen gebeurtenissen vooraf heeft geopenbaard, is het een openlijk bewijs dat een dergelijk Boek -Dat duizenden wonderen omvat- aantoont dat de Profeet (v.z.m.h.) de Ware Profeet (v.z.m.h.)  is. 

Wanneer iemand zegt: “Batlamyus heeft deze kennis van Taplamyus gekopieerd” of “Profeet Mozes heeft de kennis in de Torah uit de bladzijdes van de Profeet Ibrahim gekopieerd”, wie kan hier weerstand tegen bieden?

Wanneer men een dergelijke bewering maakt, behoren zij zich van de volgende kwestie van de “kennis der logica” op de hoogte te zijn: Dat iets mogelijk is, betekent niet dat het ook per definitie plaats zal vinden. Een verbeelding van een idee of een mogelijkheid, kan niet de plek innemen van een bewijs en hij heeft ook geen enkele waarde.

Een voorbeeld: het is mogelijk dat de zwarte zee verandert in een gebied vol met suiker. Volgens de logica is dit een mogelijkheid. Echter, aangezien dit een mogelijkheid zonder een bewijs is, heeft het geen waarde.

Ook zo is het mogelijk dat de zon morgen niet op zal komen, maar niemand zal dit als zijnde waar accepteren, want er is hier geen enkel bewijs voor. 

Net zo kan er over de profeten gedacht worden dat zij mogelijk hebben gelogen aangezien zij mensen zijn. Echter heeft een dergelijke mogelijkheid geen enkel waarde, omdat zij altijd tot Allah baden, alles omwille van Allah deden, altijd rechtvaardig waren, niemand hen ooit heeft horen liegen, wonderen hebben laten zien (wat een teken is van het Profeetschap) en dergelijke wonderbaarlijke gevallen hebben getoond.

Om deze reden wordt er geen waarde gehecht aan dergelijke mogelijkheden.[1] Koran, 29/48

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.950 times
In order to make a comment, please login or register