Is eeuwigheid te begrijpen?

Detail van de Vraag
Is eeuwigheid te begrijpen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Net zoals de zee niet past in een glas, zo ook is met het beperkt menselijk verstand de eeuwigheid niet te bevatten. Echter ondanks dat de mens de eeuwigheid niet kan bevatten, kan hij nog wel het bestaan ervan begrijpen. Weten en erin geloven zijn twee verschillende dingen maar het kunnen begrijpen is totaal anders.

De mens is in alles beperkt. Het leven heeft een begin. Ieder begin geeft aan dat er ook een eind zal komen, dus ook het leven heeft een eind. Aldus kan de mens in dit korte leven dat een begin en eind heeft, in alle opzichten beperkte taken verrichten. Het oog kan alleen maar 2,5% waarnemen van de aanwezige stralen. Het oor hoort alleen maar bepaalde frequenties.

Zoals dit in de materiële wereld openlijk een feit is, geldt het ook voor de spirituele wereld. Het verstand van de mens kan niet alles begrijpen. Want leren heeft een begin. Een wetenschap die een begin heeft kan geen oneindige wetenschap zijn, net zoals het leven…

Het begin van de zwakheid van het menselijk verstand start bij het niet kunnen begrijpen van zichzelf. Als dit beperkt verstand zichzelf niet eens heeft begrepen, hoe denkt het dan de oneindheid te kunnen begrijpen?... Iemand die weet dat drie kleiner is dan vier, weet zeker dat als men probeert om van drie vier af te halen men een negatief resultaat krijgt. Hoewel men dit zo weet, als men nu probeert om de eeuwigheid te begrijpen met ons beperkt verstand, zal dit tot oneindig negatieve resultaten leiden. Men accepteert dan al bij voorbaat dat men er nooit uit zal komen.

De mens kan de eeuwigheid niet bevatten, maar er wel in geloven… Dit is een grote Goddelijke gunst voor de mens. Want hoe hadden we anders kunnen geloven in een Heer, Die met al Zijn eigenschappen oneindig is?

De mens heeft hier de mogelijkheid gekregen om te onderscheiden, om te beredeneren en om met logische beargumenteringen te komen. Hij weet dankzij deze eigenschappen zeer zeker dat net zoals hij een begin en eind heeft, alles ook een begin en eind moet hebben.

Alles wat een begin heeft, leert ons de volgende twee werkelijkheden tegelijkertijd:

Er is een wezen dat mij uit het niets heeft geschapen en dat wezen zelf is eeuwig. Zo ook laat ieder eind ons weten dat er een wezen bestaat dat eeuwig is. Laten we onszelf de volgende vraag stellen: “Is het enige wat jij niet begrijpt de eeuwigheid? Kun je de aantrekkingskracht wel begrijpen? Kun je begrijpen hoe de zon alle planeten aantrekt en om zich heen laat draaien? Kun je de hoedanigheid van je ziel, verstand, gedachte en verstand begrijpen? Heb je de immateriële fabriek in een appelboom dan wel uit kunnen leggen? Hoe is het mogelijk dat een ei in een vliegende vogel verandert? Hoe is het mogelijk dat een bevruchte eicel negen maanden later huilt, lacht en hoort? In dit bestaan is hetgeen de mens niet ziet ten opzichte van wat hij wel ziet, niet begrijpt ten opzichte van wat hij wel begrijpt en niet weet ten opzichte van wat hij wel weet veel meer.

De mens die probeert de eeuwigheid te begrijpen alsof hij het vergankelijke al heeft begrepen, zal minstens zichzelf vermoeien. Ik zeg hier minstens omdat dergelijke ongepaste zoektochten de mens zou kunnen bedwelmen en zelfs zou kunnen ontsporen…

Het ijver van de mens om de eeuwigheid te willen begrijpen heeft betrekking op twee aspecten. De eerste, de Goddelijke eigenschappen die oneindig zijn. Ten tweede, het leven in het hiernamaals dat oneindig is… Tussen deze twee is een belangrijk verschil dat we niet uit het oog mogen verliezen. Wanneer we het over de eeuwigheid in het hiernamaals hebben, komt meteen het tijdsbegrip bij ons op. Echter een leven waaraan geen eind komt, niet op raakt, niet vergankelijk is en geen gebreken heeft; een paradijselijk leven dat niet wordt ontnomen en we dus spreken van een eeuwig leven; hiervoor is dus geen reden om het niet te begrijpen…

Wanneer we het over de Goddelijke eigenschappen hebben, die oneindig zijn: Zijn macht is oneindig. Dit betekent: “hoeveel werelden Hij ook schept, Zijn macht zal niet afnemen.” De betekenis van Zijn eeuwige kennis is dat Hij vrij is van enige onwetendheid. De andere eigenschappen moeten met dezelfde logica benaderd worden. De werkelijkheid: “Hij die pre-eeuwig is, is ook eeuwig”, heeft betrekking op Allah de Waarachtige zelf als ook Zijn eigenschappen… Dat wil zeggen dat al Zijn eigenschappen oneindig en eeuwig zijn. Want geen enkele zijn later tot stand gekomen. Ze zijn allen pre-eeuwig.

Auteur: Prof. Dr. Alaaddin Başar

Bron: https://sorularlaislamiyet.com/sonsuzluk-anlasilabilir-mi-0

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.987 times
In order to make a comment, please login or register