Is een ring om je wijsvinger haram?

Detail van de Vraag
Is een ring om je wijsvinger haram?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste broeder/zuster,

Het is niet haram om een ring om je wijsvinger.

Volgens de Islam kunnen vrouwen en mannen een ring dragen. Hierbij moet men op twee dingen letten: 

1) grondstof waarvan de ring wordt gemaakt  
2) het doel van het dragen van een ring.

Volgens de Hanefi-leerschool is het beter om geen ring te dragen. Gouden ringen mogen niet gedragen worden door mannen, dit is haram. Vrouwen mogen wel gouden ringen dragen.

De profeet (v.z.m.h.) zei:

“zijde en goud zijn verboden voor de mannen van mijn volk. Voor vrouwen is dit wel halal." [qtip:(1)| Tirmizî, Libas, 1]

Uitleg in de wetboeken over dit onderwerp zijn meestal als volgt:

Vrouwen en mannen mogen zilveren ringen dragen. Voor degenen waarbij het belangrijk is een ring te dragen, zoals rechters, sultans, enz. is het soennah. Vroeger werd de ring gebruikt als een stempel en om er officiële documenten mee te verzegelen. Mensen die er geen behoefte hebben, kunnen beter geen ring dragen. Het is voor mannen Soennah wanneer de ring een sikkel weegt en de buitenkant, “het blokkige deel”, gekeerd is naar de binnenkant van de hand. Vrouwen doen dit niet. Voor hen is de ring een sieraad en zo kunnen zij die ook gebruiken. Op edelstenen, zoals agaat steen en robijnrode, is het toegestaan om op de ring de eigen naam of de naam van Allah op schrijven.

Ijzer, koper, lood en brons in metalen zoals ringen, zijn zowel voor mannen als vrouwen makrooh. [qtip:(2)| Al-Mevsılî, supra, IV/224] Ringen gemaakt van edelstenen zoals jade en agaat, is toegestaan voor iedereen. [qtip:(3)| İbn Abidin, a.g.e.; V/315]

Het is toegestaan om op de buitenkant van de ring de naam van Allah, van de Profeet of de eigen naam te graveren. Het graveren van organisme, zoals mensen en dieren, is niet toegestaan. Wanneer men het toilet betreedt, moet men deze ringen verbergen of de ring omdoen om de rechterhand. [qtip:(4)| İbn Abidin, a.g.e., V/317]

Een ring kan om elke vinger van beide handen gedaan worden. Het is echter soennah een ring te dragen om de kleine vinger. [qtip:(5)| İbn Abidin, a.g.e., V/316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII/108]


Bronnen:

(1) el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; İbn Abidîn, Reddü'lMuhtar, İst. 1233, V, 216.
(2) bk. bk. Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyâr, IV,159; bk. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, IX, 457, Aynî'den naklen; Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II/16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 22.516 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN