Al de nakomelingen van onze voorvader Ibrahiem zijn moslims?

Detail van de Vraag
Assalamoe alajkoem. Mijn vraag luidt: aangezien ons voorvader Ibrahiem een moslim was en dus zijn nakomelingen of volgelingen ook in hetzelfde geloof geloofden zijn dan de joden en christenen dan ook moslims?? Want het is niet te betwisten dat Mozes of Musa vzmh een moslim was en in Allah geloofden alsook Jezus of Isaa vzmh. Dus kunnen wij eerder concluderen dat wij allen in een dezelfde religie geloven? Graag uw mening hierover Wa salamoe alajkoem wa rahmatillaah
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Als we Islam als een begrip vertalen is Islam de gemeenschappelijke naam voor alle Godsdiensten die door Allah (c.c.) via alle profeten vanaf de profeet Adem (v.z.m.h) tot onze profeet Muhammed  (v.z.m.h) is gezonden.

De islam is de Godsdienst die de gelovigen zowel op de wereld als in het hiernamaals naar het geluk leidt. De Islam betekent onderwerping of overgave dit houd in een moslim zich onderwerpt aan Allah. Als we het hebben over de Islam, dan wordt daarmee het geloven in de zaken, de principes en de basisbeginselen die in de Koran worden bekendgemaakt als geheel en het uitvoeren van deze principes en basisbeginselen, bedoeld. Deze hebben tot doel zoals: rechtvaardigheid, liefde, respect, barmhartigheid, geluk, vrede, rust en veiligheid in de relatie van een mens met Allah (c.c) in zijn innerlijke wereld, in de onderlinge relaties met mensen en ook met het natuur om zich heen. De mensen worden dankzij deze geloofsregels, aanbiddingregels en regels van zedelijkheid, blij en gelukkig. En ze kijken met vertrouwen en hoop naar de toekomst en het hiernamaals.

Er is dus geen twijfel dat alle profeten de geloof van Allah (c.c.) hebben nageleefd en dus ook geen twijfel dat alle profeten moslims zijn.

De verspreiding is ontstaan toen een deel van de gelovigen anders gingen denken en de geloof wilden aanpassen. Ook hebben zij dan een andere benaming gekregen. De jodendom of de christendom van toen is totaal veranderd dan wat het momenteel is. Want noch was de Jodendom voor Mozes of Christendom voor Jezus bedoeld. Ze hebben allemaal oorspronkelijk de Islam nageleefd.

Ook zijn er nieuwe regels en geboden met de komst van onze profeet Muhammed(v.z.m.h.) door Allah(c.c.) gezonden en die zijn dus volledig verlaten door diegenen die destijds een andere pad hebben opgezocht.

“Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.”  [qtip:1 |Surah Âl-i Imrân, ayah 19]

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [qtip:2 |Surah Mâide, ayah 3]

“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [qtip:3| Surah Âl-i Imrân, ayah 85]

In de koran komt het ook vaak terug dat er gesproken wordt over degenen voor ons. Bijv;

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” [qtip:4 |Surah Bakara, ayah 183]

De grondbeginselen die alle profeten aan de mensen hebben geopenbaard zijn de volgende:

- Het geloof in het bestaan en de eenheid van Allah.
- Het aanbidden van niemand anders behalve Allah.
- Het geloof in de Profeten van Allah
- Het geloof inde heilige Boeken die Hij via hen heeft gezonden.
- Het geloof in de wederopstanding na de dood.
- Het leven volgens de primaire morele deugden, het doen van gunsten en het afstand doen van het kwaad.

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.396 times
In order to make a comment, please login or register