Wat is reïncarnatie en bestaat het echt?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Reïncarnatie of wedergeboorte is een religieuze opvatting of bijgeloof dat de ziel na de dood herboren wordt in een ander levend wezen. Volgens dit geloof kunnen zielen blijven voortbestaan door te verhuizen van lichaam naar een ander menselijk of dierlijk lichaam, naargelang hun verlangens, de activiteiten die zij in het verleden hebben gedaan en naargelang hun verwantschap. Deze opvatting die haar oorsprong vindt in Egypte, bereikte uiteindelijk alle delen van de wereld. In onze tijd zijn er nog altijd veel aanhangers van dit bijgeloof. Het is het meest bekend als behorend tot het Hindoeïsme en Boeddhisme. Daarnaast komt het ook voor bij sommige Indiaanse religies van Noord- en Zuid-Amerika.

Mensen die zich wenden tot deze overtuiging denken hiermee hun natuurlijk verlangen naar een eeuwig leven te kunnen bevredigen. Er is geen enkele wetenschappelijke basis voor het idee van reïncarnatie. Van de kleinste korrel tot de sterren wijst alles in het universum een God aan. Het feit dat alle atomen en alle wezens in het universum bewegen en functioneren volgens een perfecte orde en wijsheid zonder een seconde af te wijken, betekent dat zielen en lichamen niet doelloos kunnen zijn en niet strijdig kunnen zijn met deze orde. Hierbij verwerpt de islam het idee van reïncarnatie.

Zou Allah, Die de aarde en de hemelen heeft onderworpen aan de mens, Die hem in de perfecte vorm en met de ruimste vaardigheden heeft geschapen, de waardigheid van de mens onteren door hem in de lijven van muizen, honden, slangen en apen te laten dolen? Zou Zijn rechtvaardigheid en wijsheid, Zijn genade en barmhartigheid dit toelaten? De mens is geschapen om Allah te leren kennen en te aanbidden om vervolgens de hemel te verdienen om daar een eeuwig leven te leiden. Daarom is hij het meest vooraanstaande wezen. Alle planten en dieren zijn in dienst van de mens. Bomen schieten hem te hulp met hun vruchten, koeien met hun melk en runderen met hun vlees. Uiteraard moet de mens een hoger en belangrijker doel hebben dan dit universum. Aldus is de gedachte van reïncarnatie in tegenspraak met deze hoge waardering van de mens.

Reïncarnatie is ook tegenstrijdig met de verbintenis van beloning en bestraffing van Allah. Het resultaat van Zijn geboden en verboden zal zich zeker voordoen. Hij heeft de gelovigen de hemel beloofd en Hij zal zijn belofte vervullen. Kwaadaardige mensen, ontkenners en onderdrukkers zal Hij bestraffen. Daarnaast is dit bijgeloof beslist ook tegenstrijdig met het profetendom en de openbaring van de goddelijke boeken. Als zielen geen doel zouden hebben dan was het niet nodig om profeten en heilige boeken te sturen. De grootste boodschap van profeten na het bestaan en de eenheid van God, is het bestaan van het hiernamaals.

Er zijn drie groepen mensen die reïncarnatie bepleiten: deze bestaan slechts uit een aantal kinderen, psychopaten en ideologische misleiders.

Tot vandaag de dag waren het enkel een aantal kinderen die beweerd hebben dat zij in verschillende lichamen hebben geleefd. De uitspraken van kinderen zijn echter wetenschappelijk en juridisch gezien niet van waarde. Ze zijn namelijk minderjarig. Een bewering kan niet bewezen worden op basis van woorden van kinderen die nog in hun eigen kinderwereld leven, die nog niet bekwaam zijn om een onderscheid te maken tussen juist en fout of om droom en werkelijkheid uit elkaar te houden.

Want zij kunnen onder bepaalde psychologische invloeden verkeren, zoals betrokkenheid opwekken bij de omgeving, aandacht trekken, het imago opkrikken, bekendheid verwerven en positieve bekrachtiging uitlokken.

Volgens bevindingen is trouwens het aantal van deze kinderen al niet meer dan drie of vijf. Het bewijs waar reïncarnatie op rust bestaat dus uit absurde beweringen van deze kinderen.

Wat de psychopaten betreft, is hun mentale evenwicht verstoord. Hun beweringen bevatten verschillende tegenstrijdigheden. Het is duidelijk dat het niet nodig is om commentaar te geven op verklaringen van mensen die toe zijn aan een ernstige behandeling. Van rechtswege zijn hun beweringen ook ongeldig: worden niet serieus genomen.

De derde groep die het idee van reïncarnatie erkent, zijn personen die optreden namens een bepaalde ideologie. Deze materialistisch ingestelde, ontkennende mensen bereiden opzettelijk valse gebeurtenissen voor in ruil voor geld en eigenbelang en gebruiken hierbij een aantal zielige personages om op deze manier verwarring te veroorzaken bij mensen, de religieuze trends en het geloof in God en hiernamaals te verzwakken.

Het bestaan van het hiernamaals wordt meermaals bevestigd in de Koran. Hierbij wordt het geloof in reïncarnatie tenietgedaan.

“Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij teruğ. Zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!” Nee! Het is slechts een woord dat hij spreekt…”1

“Als jij maar kon zien, wanneer zij bij het Hellevuur worden gehouden! Zij zullen zeggen: “Werden wij maar teruggebracht! Dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet ontkennen en wij zouden tot de gelovigen behoren!”2

De Koran is een betrouwbare boek dat de mensen beschermt tegen valse overtuigingen.  Wie in God gelooft kan het idee van reïncarnatie onmogelijk accepteren.

-------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran,  Al-Mu-minun (De Gelovigen) 23/99-100.
2.De Heilige Koran, Al-An-am (Het Vee) 6/27-28.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 653 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN