Wat is het verschil tussen islam en īmān?

Detail van de Vraag
Wat is het verschil tussen islam en īmān?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De Profeet omschreef islam (overgave) als bestaande uit de naleving van “de vijf pilaren,” namelijk het geloofsgetuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed Zijn Profeet is, de vijf gebeden, zakāh, vasten gedurende de maand ramadan, en de pelgrimage naar Mekka. In andere woorden, islam is de naar buiten gerichte onderwerping en verschilt van īmān (geloof), hetgeen naar binnen gerichte onderwerping betekent. Dat onderscheid wordt ook erkend door al-Bukhāri, hoewel er wetenschappers zijn die beide begrippen als synoniem hanteren. Het tegenovergestelde van īmān is kufr, hetgeen ongeloof betekent. De meerderheid van de wetgeleerden en theologen zijn het erover eens dat moslims geen ongelovigen (kāfirs) worden door zich te vergissen in en te dwalen ten aanzien van de fundamenten van de religie (usūl al-dīn), dat wil zeggen handelen tegen de dogma’s ervan. Als een moslim zich vergist in iets anders dan een dogma en hij zijn opvatting kan rechtvaardigen door het voeren van bewijs (burhān), dan is hij gered (nājī). Zelfs als hij zijn mening baseert op een onjuist standpunt van een andere persoon (taqlīd) is hij nog steeds gered, tenminste volgens de mening van de meerderheid. Volgens een bepaalde opvatting is het moslims toegestaan om andere moslims kāfirs te noemen, bij wijze van vergelding voor dezelfde belediging.[qtip:1| Colin Turner, Islam without Allah? The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran, (Routledge, 2000), pp. 8-10]

De verschillen tussen islam en īmān (geloof) zijn herhaaldelijk onderwerpen van discussie tussen islamitische wetenschappers geweest. Een groep vond dat zij precies hetzelfde inhouden, terwijl een andere groep heeft gezegd dat zij niet hetzelfde zijn, doch dat de één niet kan bestaan zonder de ander. Beide groepen hebben verschillende, op elkaar lijkende ideeën uitgesproken. Toch is er een subtiel verschil tussen de twee begrippen:

Islam is een voorkeur, terwijl geloof een overtuiging is. Anders gezegd, islam neemt de kant van de waarheid in beslag en houdt in onderwerping en gehoorzaamheid daaraan, terwijl geloof juist de aanvaarding en goedkeuring van de waarheid betekent. We kunnen zekere niet-religieuze mensen aantreffen, die de richtlijnen van de Koran krachtig steunen. Dat wil zeggen dat deze mensen, indien ze een gedeelte van de waarheid accepteren, in dat opzicht moslims zijn en “niet-religieuze moslims” kunnen worden genoemd. We kunnen ook zekere gelovigen zien die aan de richtlijnen van de Koran geen steun hebben verleend; zij steunden deze niet en werden derhalve “niet-islamitische gelovigen” genoemd.

Net zoals islam zonder geloof geen middel tot verlossing kan zijn, kan geloof zonder islam dat ook niet zijn. [qtip:2| Bediuzzaman, Letters, Ninth Letter, pp. 52-53]

 


[1] Colin Turner, Islam without Allah? The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran, (Routledge, 2000), pp. 8-10.

[2]  Bediuzzaman, Letters, Ninth Letter, pp. 52-53.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 11.817 times
In order to make a comment, please login or register