Wanneer en hoe kun je een djinn zien?

Detail van de Vraag
Wanneer en hoe kun je een djinn zien?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de Koran zijn er tekens dat de geesten (djinn) en shaytaan (duivel) opgeroepen kunnen worden en taken kunnen uitvoeren. Het bekendste voorbeeld is het voorbeeld van Hz. Suleyman. De geleerden hebben verschillende uitspraken hierover gedaan. In het twintigste woord van de Risale-i Nur van Said Nursi wordt het volgende beschreven:

“Suleyman (r.a.) kon de geesten, duivels en slechte zielen boeien, (middels hen) de slechte daden verhelpen en in goede daden helpen. De verzen in de Koran hierover zijn:

“Alsook anderen, die met ketenen geboeid waren.” [qtip:(1)| Koran, 38:38]  “En Wij maakten onder de duivels, die voor hem doken en daarnaast andere arbeid verrichtten en Wij waren het die over hen waakten.” [qtip:(2)| Koran, 21:82] Deze verzen maken duidelijk dat na de mens de geest de belangrijkste bewoner van deze aarde is en dat de geest de dienaar van de mens kan zijn. Hij kan met hen contact hebben.”

Kunnen de geesten de mens aanvallen?

Dat de geest aanvalt, is iets dat onder de mensen zeer bekend is. Ieder van hen heeft wel tenminste één verhaal dat hij hierover de anderen kan vertellen.

Shibli [qtip:(3)| Dus dat de geesten in een mensen lichaam kunnen en hen kunnen schaden] is iets waar Ebu’l-Hasan el-Eş’ari van de Ehli Soennah geleerden ook geloofde en dit in zijn geschrift uitlegde, en dat er in de Soerah Bakara in de Koran een vers staat waar de staat van de rente-consumenten is opgenomen: “Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen.” [qtip:(4)| Koran, 2:275], zijn hier bewijzen voor.

De mens, die als leider voor de geesten en creaties is gestuurd, staat naast zijn waarde en bijzondere creatie ook met zijn intelligentie, gedachte, geheugen, oordeel en aanbidding boven de geesten. Sommige geesten die niet zijn onderwezen door de verheven religies, zullen dit ontkennen als zij door de duivel worden onderwezen; de geesten zullen dan jaloers zijn op de mens.

Hierover zegt Allah het volgende in de Koran:

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen…” [qtip:(5)| Koran, 95:4]. Hiermee wordt duidelijk dat Allah de mens niet alleen beter dan de geesten, maar dan alle creaties heeft geschapen. 

Wanneer de geesten niet erkennen dat de mens boven de geeest staat, zullen zij alles eraan doen om de mens van hen afhankelijk te maken. Mensen die niet weten wat de waarde en gedaante van de geest is, zullen hulp van de geesten verwachten. Mensen die zich bezighouden met de geesten, misbruiken dit misverstand en onwetendheid.

Zij die de waarde, gedaante en vorm van de geesten niet kennen, zullen hen in hun perspectief soms overdrijven; dus dat de geesten alles weten, sterk genoeg zijn voor alles, betere kwaliteiten hebben en hoger dan de mens staan. Dit is totale onzin.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 26.778 times
In order to make a comment, please login or register