Wanneer ben je moslim? Als je moslim bent en je doet er verder niks mee plus je begaat ook grote zondes ben je dan nog steeds moslim?

Detail van de Vraag
Wanneer ben je moslim? Als je moslim bent en je doet er verder niks mee plus je begaat ook grote zondes ben je dan nog steeds moslim?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste broeder/zuster,

Het islamitische geloofsleer geeft aan dat je niet buiten de Islam treed na het plegen van zowel de kleine als de grote zondes, maar we horen twee punten van elkaar te onderscheiden.

-Het vertonen van spijt na het plegen van zondes.

-Niet vergiffenis vragen na het plegen van zondes, maar ermee gaan pronken.

Het moet duidelijk gemaakt worden wat er vervolgens uitgelegd wordt, niet gaat over het zonde plegen en diegene die pronkt met zijn zondes zonder spijt te hebben. Wat er vervolgens uitgelegd gaat worden gaat over mensen die zondes plegen en spijt hebben van hun zondes.

Wanneer een moslim zich niet houdt aan de geboden van Allah en zich niet weerhoudt van de verboden, dan begaat hij een zonde. Allah is de enige die beslist of iemand gestraft gaat worden of niet. Een uitspraak als “Een zondige die grote zonden verricht, zal zeker de hel ingaan” is dan ook niet gepast. Wanneer iemand vanwege zijn zondes om vergiffenis vraagt en als Allah dit accepteert, zal hij vergeven worden. Resultaat van geen vergiffenis vragen leidt naar de Hel.

Conclusie: Wanneer een moslim zich niet houdt aan de geboden en zich niet weerhoudt van de verboden, dan zal hij een zondige zijn maar geen ongelovige.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 9.150 times
In order to make a comment, please login or register