Verbreekt het huilen het gebed?

Detail van de Vraag
Verbreekt het huilen het gebed?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste broeder/zuster,

Stilletjes huilen tijdens het gebed om een wereldlijk probleem is niet goed (mekroeh) doch verbreekt het gebed niet. Echter, hard huilen om een wereldlijk probleem, hard huilen wegens pijn of klagen door bijvoorbeeld een zeer diepe zucht wegens verveling zal het gebed wel verbreken doch niet de woedoe (rituele wassing) verbreken.

Ongewild veroorzaakte geluiden wegens pijn zullen ook niet het gebed verbreken. Echter, het hardop huilen om wereldlijke problemen of om gezondheidsproblemen, of indien men uit verveling diep zucht zal dit volgens de Hanefi en Safi wetschool het gebed verbreken (Zie Krş. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/7-10).

Huilen wegens de gedachtenis aan de hemel en hel zal het gebed niet verbreken, omdat dit door een nederige (respectvolle angst jegens Allah) houding komt. In een Hadith hierover wordt het volgende verteld: ‘‘Degene die huilend zijn verplichtingen c.q. gehoorzaamheid jegens Allah nakomt, zal lachend de hemel binnenkomen; Degene die lachend zondes begaat, zal huilend de hel binnenkomen.’’ Huilen buiten het gebed zal de woedoe niet verbreken. Echter, vocht  dat uit de ogen wegens oogpijn komt, zal wel de woedoe verbreken. Een persoon met een dergelijk probleem heeft een reden om voor elk gebed de woedoe te doen volgens het boek Bedayi’us-Sânayi’.

Indien men door nederigheid (jegens Allah) huilt, zal dit het gebed niet verbreken. De beste persoon die dit kan beoordelen bent u.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 16.057 times
In order to make a comment, please login or register