Kan het bestaan van de wezenlijkheden toevallig zijn of verklaard worden aan de hand van evolutie?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Dat alle wezenlijkheden in het hele universum het resultaat zijn van toeval kan niets meer dan een verhaal zijn.

Het is interessant dat verscheidene misconcepties die we alleen maar tegenkomen in sprookjes, worden aangewezen naar de wetenschap.

Wanneer er gezegd wordt dat “Iets toevallig is bestaan.” Betekent het dat er geen vakkundige of een deskundige is die een bepaald iets hebben gemaakt.

Dus:

  • Een wagen die geen maker heeft
  • Een bouwwerk die geen architect heeft
  • Een geweven stof die geen wever heeft
  • Kledingstukken die geen tailleur hebben

Is er ooit gezien dat deze zonder maker tevoorschijn zijn gekomen?

We accepteren onmiddellijk dat zoiets absurds niet kan zijn.

Hoe dat een mens iets kan accepteren dat compleet indraait tegen alle logica zoals het bestaan van alles door middel van toeval, daar kijken we echt van op!!

Wanneer er een werkstuk voor ons staat, dan wordt de maker ervan gezien met het verstand: Als er een creatie is, moet het wel een maker hebben.

Net zoals er een maker is van de kledij die we dragen, is er ook een Maker van ons lichaam; Dat is Allah.

Beweren dat het leven het resultaat is van toeval; is zoals het zeggen dat een enorme explosie in een boekdrukkerij voor de compilatie van een prachtig encyclopedie heeft gezorgd. Daarbij is beweren dat het leven door toeval is ontstaan; is zoals het zeggen dat een zekere ontploffing in een bakkerij ervoor heeft gezorgd dat er onvoorziene, verscheidene soorten brood, koffiekoeken e.d. zijn ontstaan.

De aarde weet niet wat esthetica is, maar heeft plaats voor verscheidene gekleurde bloemen. Een kip heeft geen enkel verstand van engineering, maar legt eieren. Een boom heeft geen enkel flauw benul over de betekenis van traktatie, maar zijn takken geven prachtige fruiten aan ons. Dit betekent dus dat er een zekere schepper is die dit alles mogelijk maakt. Allah doet dit en op deze manier stelt Hij  Zichzelf voor aan ons.

Wat de evolutie zegt is het volgende: Als zou het scheppen in een ogenblik gebeuren of miljarden jaren in beslag nemen hoe moeten we de volgende vragen dan beantwoorden.

- Wie heeft ervoor gezorgd dat de mens wel kan zien in een universum die niet kan zien?

- Wie heeft de mens voorzien van kennis in deze wereld die geen kennis bezit?

- Wie heeft er in deze wereld die geen liefde, angst of iets anders voelt, gevuld met bezoekers die volladen zijn van emotie?

- Wat voor een evolutie heeft het niet kunnen zien meegemaakt om wel te kunnen zien?

- Hoe is het niet kunnen horen verandert in de mogelijkheid om wel te horen?

- Hoe is het niet capabel zin om te verstaan, verandert naar kunnen verstaan?

- Waar heeft het universum dat niet weet wat leven is, deze levende wezens vandaan gehaald?

- Is het mogelijk om deze fenomeen, die onze geesten verward, uit te leggen door middel van een theorie die zegt dat alles is ontstaan door het lang wachten van onwetende, levenloze en onbewuste wezens?

Wanneer we op een leeg terrein ineens een tent zien staan, dan zeggen we onmiddellijk: “Wie heeft deze tent gemaakt?” Niemand denkt: “Het terrein heeft een evolutie meegemaakt, waardoor er daar nu een tent is ontstaan.”

Hoe kan het dan dat deze universum, die ontstaan is uit het niets, gekoppeld worden aan evolutie? Heeft het niets een evolutie meegemaakt en is het vervolgens iets geworden? 

Hoe kan een mens die zichzelf bestempeld als een intelligent wezen geloven in deze nonsens? We kunnen bij wijze van spreken niets anders doen dan raar opkijken naar anderen die zoiets beweren. Laten we even alles aan de kant zetten en de volgende vraag trachten te beantwoorden: De wereld en de zon waren in het begin samen. Later wanneer ze zijn gescheiden van elkaar (d.m.v. de oerknal), heeft de wereld zich voorzien van oceanen, bossen, dieren en mensen, waar wacht de zon nou op; waarom is de zon niet geëvolueerd?” We weten allemaal heel goed, dat wanneer de zon uitdooft, er geen zon noch aarde meer zal overblijven. Laten we dus onze vraag als volgt stellen: Wie staat het niet toe dat de zon niet meer straalt? Dit is zeker en vast Allah.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 24 times
In order to make a comment, please login or register