Kan een Soennitische vrouw met een Shii man trouwen?

Detail van de Vraag
Mag ik al soenniet trouwen met een sjiiet?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Een Moslima kan enkel met een man trouwen die de ge- en verboden van de Islam accepteert; hierbij maakt het niet uit of hij een Soenni of Shii is. Er wordt aangeraden de meer religieuze te kiezen.

Een Moslim en Moslima kunnen niet met ongelovigen trouwen. Een ongelovige is diegene die naast Allah andere dingen als God accepteert, zoals standbeelden, sterren, vuur en dieren. 

Allah zegt het volgende: “O gij mensen, aanbidt uw Heer, die u en degenen, die voor u waren, schiep - opdat gij behouden zult worden.” [qtip:1 |De Koe, 221]

Er is geen bezwaar op dat een Islamitische man met een joodse of christelijke vrouw trouwt. Hier zijn de geleerden over overeengekomen. In een vers staat het volgende vermeld: “…En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen, wie het Boek was gegeven voor u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende…” [qtip:2 |De tafel 5]

Dat het geaccepteerd is dat een Islamitische man met christelijke of joodse vrouw trouwt, is omdat zij door deze reden in Allah, de profeten en het hiernamaals kan geloven.

Wat betreft het trouwen van een Islamitische vrouw met een niet Islamitische man:

Een Moslima kan absoluut niet met een ongelovige trouwen. “…En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven…”[qtip:3 |De Koe 221]  Want in zo een geval kan een Moslima zich wenden tot het niet meer geloven. De man zal haar oproepen tot zijn eigen geloof. Over het algemeen luistert de man naar de vrouw en raken ze beïnvloed door zijn gedrag en verwijdert de man haar van haar geloof. [qtip:4 |Fetevâ-i Hindiye 11/330]

Een Soenni vrouw kan dus met een Shii man trouwen, zolang hij in de ge- en verboden van de Iman en Islam gelooft. 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 256 times
In order to make a comment, please login or register