Ik krijg influisteringen als: ''Waarom is de Islam nou de juiste godsdienst,'' en ''Als je eenmaal een ander geloof aanneemt of ongelovig bent, zal dat de waarheid zijn etc.''

Detail van de Vraag
Ik krijg influisteringen als: ''Waarom is de Islam nou de juiste godsdienst,'' en ''Als je eenmaal een ander geloof aanneemt of ongelovig bent, zal dat de waarheid zijn etc.''
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste zuster, 

Als moslimzijnde hoor je te weten dat geloven zoals het Christendom en Jodendom geloven waren van ALLAH. Voor Mohammed (v.z.m.h) zijn er plus minus 124000 profeten verschenen en gegaan. Profeten kwamen met wetten welke geschikt waren voor de tijd waarin zij leefden, tot de tijd waarin er een nieuwe profeet verscheen en met nieuwe wetten kwam welke geschikt waren voor de tijd en plaats van toen. Vanaf Adam tot aan Mohammed ging het zo door. Mohammed (v.z.m.h) was echter de laatste onder hen omdat de mensheid zijn volmaaktheid bereikt had, vanaf hem tot aan de dag des oordeels zou geen verandering meer nodig zijn. Mohammed (v.z.m.h) was toen gezonden met wetten die mee zullen gaan tot het einde der tijden. Als er een vraag in je opkomt zoals “Waarom waren de wetten van voorgane profeten niet universeel?” dan moet je in gedachte houden dat bijvoorbeeld de hedendaagse verkeerswetten 400 jaar geleden niet toegepast konden worden aangezien er niet zoiets als auto’s, bussen, vliegtuigen etc. bestonden. Het zou dan belachelijk zijn om 400 jaar geleden verkeerslichten en zebrapaden aan te leggen terwijl de mensheid toentertijd nog niet zo ontwikkeld was. Op een spirituele wijze geldt hetzelfde voor de profeten die voor Mohammed (v.z.m.h) verschenen. De ontwikkeling van de mensheid was nog niet zo ver om die wetten te kunnen bevatten en praktiseren.

Tevens is het erg gemakkelijk om geloven te analyseren en gebreken erin te treffen. Geloven buiten de Islam om bevatten vele onlogische, tegenstrijdige en onverklaarbare aspecten. Het geloof spreekt niet alleen het hart maar ook het verstand aan, deze twee moeten samengaan; anders kan men niet in iets geloven als er tegenstrijdigheden in bevinden. Het is zoiets als geloven dat er twee zonnen bestaan, terwijl alles en iedereen je duidelijk maakt dat er maar één zon is die om de aarde draait. Daarom kunnen zij die in andere religies geloven, mits zij nooit geconfonteerd zijn met de gebreken in hun geloven, nooit oprecht geloven in hun religie. De Islam daarentegen bevat noch tegenstrijdigheden, noch gebreken.

Een van de bewijzen dat Islam de ware religie is:

Kijk naar de laatste en grootste profeet van ALLAH. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn overleiden is hij noch door vriend noch door vijand betrapt op één leugen. Zelfs na het verkondigen van zijn profeetschap noemden zijn grootste vijanden hem geen leugenaar, ze zeiden slechts dat hij waanideeën bezat, hoewel hij de intelligentste en meest nuchtere was. Een ongeletterde man die nog nooit iets gelezen of geschreven heeft, komt één keer met iets wat opeens meteen de gedichten en proza’s van de meest professionele poeten overtreft en 1500 jaar lang is er geen mens geweest die de capaciteit bezit om de woorden welke die ongeletterde man openbaarde te overtreffen. Mirakelen die hij toonde, zoals het splijten van de maan, werden door zijn grootste vijanden bevestigd. Aboe Djehl was zijn getuige toen hem gevraagd werd wie zijn getuige was wanneer die mirakel verkondigd werd. Kun jij je voorstellen dat jouw grootste vijand jouw getuige is van jouw mirakel? Toen ze Eboe Djehl erom vroegen, zei hij dat het hele abnormale magie was wat hij bezat, maar die mirakel kon hij niet verloochenen want hij was een ooggetuige van dat verheven mirakel. Zo had hij duizenden mirakelen die allen zijn profeetschap bevestigen.

Er is een Koran die Oethman ibni Afwaan (de schoonzoon van de profeet (v.z.m.h)) toebehoorde:

Wanneer we deze Koran pakken en gaan vergelijken met een vers gedrukte Qur’an uit de drukkerij, dan zien wij dat geen letter veranderd is. Dit toont ook aan, in tegenstelling tot overige religies, dat de Islam zuiver en onveranderd is gebleven; net zoals ALLAH beloofd heeft in de Qur’an.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 9.781 times
In order to make a comment, please login or register