Ik heb erg veel last van deze vraag. Wat moet ik doen als ik overmatig bang ben on ongelovig te worden? Komt het van God of van saytaan?

Detail van de Vraag
Selam ailikoem, Ik heb erg veel last van deze vraag. Wat moet ik doen als ik overmatig bang ben on ongelovig te worden? Komt het van God of van saytaan? Moet ik het wel/niet bestrijden. Het geeft me een heel naar gevoel. En wanneer ik hieraan denk, neemt me geloof juist af! Moge Allah u belonen! Selam ailikoem,
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Je hoort overmatig bang te zijn om ongelovig te worden, want dat jij gelooft, ligt in de handen van ALLAH. Wanneer jij te veel op jezelf begint te vertrouwen en leeft alsof je zeker bent van jezelf, dan loop je juist gevaar. Men moet altijd bewust zijn van het feit dat men geloof bezit door Gods barmhartigheid. Zodra men denkt dat het uit eigen macht gebeurt, kan ALLAH Zijn barmhartigheid zo van je wegnemen.

Bang om ongelovig te worden wil echter uiteraard niet zeggen dat je opeens gaat beginnen te twijfelen over ALLAH. Dat jij überhaupt gelooft, schrijf je toe aan de barmhartigheid van ALLAH en vreest om Zijn barmhartigheid te verliezen; daardoor ga je jezelf juist vastklampen aan Hem en gaat afzien van arrogantie en hoogmoed, want zonder Zijn barmhartigheid, stellen wij niets voor en zijn wij tot niets in staat.

Denk na over de dingen die atheïsten jou te bieden hebben en kijk naar het resultaat ervan. Geloof niet in God, en dan? Alles wordt opeens niets. Alle schepselen die zich houden aan ALLAH Zijn wetten zijn opeens schepselen die uit het niets zijn ontstaan, voor niets leven en vergaan. Mensen die zo waardevol zijn, worden opeens waardeloos en krijgen de waarde van een beest die gekomen is om tijdelijk eventjes te genieten van het leven en dan is het afgelopen. Goddelijke wetten worden vervangen door menselijke wetten en jij wordt daar dan slaaf van. Wetten en levensfilosofieën van mensen zoals jij en ik die gaan jou dan onderwijzen hoe je moet leven, wat je wel en wat je niet mag doen en zij gaan dan bepalen wat goed is en wat slecht. Je gaat dan leven naar de mening van een aantal mensen die voor God spelen en denken te mogen bepalen wat wel en wat niet hoort. De wetten van ALLAH worden vervangen door wetten verzonnen door zondevolle mensen. Onrecht gaat niet berecht worden in het hiernamaals en duizenden profeten en miljoenen heiligen die enkel voor ALLAH geleefd hebben, gaan niet beloond worden, die hebben immers volgens atheïsten, net zoals zij, voor niks geleefd. Streef een carrière na zoals zij willen, terwijl 80 procent van de mensen die carrières nastreven of hun doel nooit behalen of tijdens hun tocht naar een carrière sterven, en denk aan je vergankelijke aardse geluk. Negeer al je verheven spirituele gevoelens en gebruik je verheven zintuigen die gegeven zijn voor het eeuwige, voor dit vergankelijke en kortstondige leven. Het eeuwige bindingsgevoel van de mens, verkwist hij aan al het vergankelijke. Het hele bestaan ziet men opeens als een resultaat van chaotische toevalligheden, terwijl diezelfde atheïst niet kan geloven dat iets simpels zoals een tafel uit zichzelf kan ontstaan, gelooft die dwaas wel dat heel het universum met zijn perfecte orde en afgewogenheid zomaar is ontstaan en zomaar wetten volgt uit het niets. Terwijl het bestaan onmetelijk waardevol is, wordt het opeens waardeloos en nutteloos. Iemand die dusdanig misbruik maakt van zijn verstand, verdient niets meer dan de hel.

Een gelovige zal zich nooit verlagen tot zulke dierlijke en primitieve gedachtes. Blind zijn tegenover overvloedige wijsheid waar we door omringd zijn, kan alleen iemand wiens verstand bedorven en hart gestorven is.

 

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.606 times
In order to make a comment, please login or register